Savanorių koordinatoriams

Vytauto Didžiojo universitete savanoriškos veiklos koordinavimą vykdo Studentų reikalų departamentas. Šis padalinys nustato bendrus savanoriškos veiklos principus, tikslus ir skatinimo sistemą. Taip pat koordinuoja visus universiteto savanorius, kaupia jų pateiktą asmeninę, kontaktinę ir su savanoriška veikla universitete susijusią informaciją.

Padalinio savanoriškos veiklos koordinatoriai

Siekiant optimaliai organizuoti studentų – savanorių veiklą, universiteto padalinyje paskiriami vietiniai savanoriškos veiklos koordinatoriai, kurie planuoja savanoriškos veiklos užduotis, planuoja joms atlikti reikalingą savanorių skaičių bei užtikrina abipusį universiteto – savanorio grįžtamąjį ryšį.

Žemiau yra pateikiamos gairės, skirtos kokybiškam savanorių veiklos palaikymui universitete:

Dokumentai

Dėl platesnės informacijos kreipkitės

  • Studentų centro (SRD) vyresn. specialistė Jūratė Vietaitė
  • S. Daukanto g. 27-206, LT-44249 Kaunas
  • Telefonas ( 8 37) 751175
  • El. paštas jurate.vietaite@vdu.lt