Pedagogų rengimas

Nuo 2018 m. Vytauto Didžiojo universitete bus vykdomos ugdymo krypties studijų programos:

Pedagogikos studijų vykdymas Vytauto Didžiojo universitete – tai naujos mokytojų kartos rengimas:

  • Per 4 studijų metus galima įgyti dviejų mokomųjų dalykų mokytojo kvalifikaciją
  • Ne tik dalyko ir specializacijos gilus išmanymas bei kompetencija, bet artes liberales principais grįstos studijos užtikrins šiuolaikiniam mokytojui reikalingas kompetencijas (probleminis mokymas(is), verslumo ir kūrybiškumo ugdymas, kritinio mąstymo ugdymas, įvaldomi metodai, pagrįsti universalaus ugdymo dizainu ir kt.)
  • Studijų metu pasiekiamas anglų kalbos C1 lygis ir antrosios užsienio kalbos B2 lygis
  • Įgyjamos skaitmeninių technologijų valdymo ir medijų raštingumo kompetencijos
  • Dėstys geriausi šalies ir kviestiniai užsienio dėstytojai
  • Pedagoginės studijos, praktikos stažuotė užsienyje
  • Plėtojama tyrėjo kompetencija, t.y. pedagogo gebėjimas planuoti, organizuoti ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus ir remiantis jų rezultatais nustatyti mokymosi trikdžius, vertinti procesą bei duomenimis grįsti tolesnę ugdymo praktiką

Daugiau informacijos