Vartotojų suvokiamos prekės ženklo vertės modeliavimas (Vadyba 03 S)

  • VardasVilija
  • PavardėBičiūnaitė-Svobonienė
  • Vadovasprof. habil. dr. Arvydas Bakanauskas
  • Data2016-01-15
  • KryptisVadyba

Anotacija

Prekės ženklo vertė įgauna horizontaliąją, tarpdisciplininę, dimensiją, kadangi ji svarbi ne tik prekių ženklų vadovams ar marketingo vadybininkams, bet ir psichologams. Vieni iš prioritetinių komponentų prekės ženklo vertės suvokime yra vartotojų vertės psichologiniai veiksniai. Šių veiksnių panaudojimas įgalina prekės ženklo vadovus kurti prekės ženklo vertę padidėjusios konkurencijos sąlygomis. Disertacijos tyrime akcentuojamas vartotojų suvokiamos prekės ženklo vertės modeliavimas. Mokslinėje literatūroje tyrėjai diskutuoja, kokios įtakos suvokiamai prekės ženklo vertei turi paties vartotojo suvokimas, bet nebuvo aptikta modelių, kurie apjungtų šiuos vartotojų suvokimo veiksnius ir prekės ženklo vertės sudedamąsias. Mokslininkai, prekės ženklo valdytojai nesprendžia dilemos, kurie vartotojų veiksniai turi įtakos suvokiamai prekės ženklo vertei skirtinguose prekės ženklo vertės lygmenyse. Šioje disertacijoje kuriamas ir pateikiamas vartotojų suvokiamos prekės ženklo vertės modelis, kurio pagalba galima nustatyti ir, adresuojant tam tikrus prekės ženklo vertės vartotojui kriterijus bei jų indikatorius, kurti suvokiamą prekės ženklo vertę vartotojams. Disertaciniame darbe, atlikus vartotojų suvokiamos prekės ženklo vertės bei psichologinių vartotojų vertės veiksnių teorinę analizę, buvo sukurtas teorinis vartotojų suvokiamos prekės ženklo vertės modelis. Šis modelis buvo patikrintas praktikoje, tyrimo rezultatai apibendrinti. Remiantis šiomis išvadomis, buvo sukurtas vartotojų suvokiamos prekės ženklo vertės modelis. Šiame disertaciniame darbe įrodoma, kad prekės ženklo vertė vartotojui yra sąveika tarp prekės ženklo vertės kriterijų bei šių kriterijų indikatorių ir vartotojo suvokimo apie vertę kriterijų bei šių kriterijų charakteristikų.

Išsamiau