„Lyčių politika ir gimstamumo ateitis“

2894 J. Bučaitė-Vilkė, G. Purvaneckienė, R. Vaitkevičius, A. Tereškinas (2012)

„Lyčių politika ir gimstamumo ateitis“

Remiantis sociologinio tyrimo „Lyčių (ne)lygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis Lietuvoje“ rezultatais, monografijoje aptariami lyčių lygybės ir nelygybės sąsajų su šalies gyventojų prokreacine elgsena klausimai. Žvelgiant iš sociologinės perspektyvos, knygoje nagrinėjamos moterų ir vyrų šeimos gyvenimo bei darbo derinimo įtampos ir jų įtaka prokreaciniams ketinimams, analizuojama tarpasmeninių šeimos santykių kaita, lyčių sistemos socialinės kaitos ypatumai ir įvairios lyčių nelygybės apraiškos, vertinamas šeimai palankios politikos ir lyčių lygybės ryšys Lietuvoje bei kitose Europos šalyse.

Knyga ebooks.lt

Knyga eLABa duomenų bazėje (informacija ruošiama)