VDU Absolventų klubas

Absolventų klubo naujienos

Vytauto Didžiojo universiteto Absolventų klubas – asociacija, savanoriškumo principu jungianti Universitete studijavusius asmenis, kurie įgijo bakalauro, magistro ar daktaro laipsnį. Klubas kelių veiklių studentų iniciatyva buvo įkurtas dar 1997 m. Pirmąja klubo pirmininke buvo išrinkta Diana Mincytė, šiuo metu sėkmingai dirbanti mokslinį darbą Jeilio universitete (JAV). Klubas vienija daugiau kaip 400 narių – verslo, politikos, teisės, meno, technologijų, aplinkosaugos, švietimo ir kitų sričių lyderių.

Pagrindinis VDU Absolventų klubo tikslas – vienyti Vytauto Didžiojo universiteto absolventus bei palaikyti glaudžius ryšius su Universitetu. Klubo nariai kasmet dalyvauja universiteto renginiuose, skirtuose studentų profesinių gebėjimų, įsidarbinamumo kompetencijų vystymui, susipažinimui su karjeros galimybėmis. Taip pat absolventų klubo nariai patys organizuoja klubo susitikimus / renginius, aktyviai dalyvauja kaip konsultantai bei ekspertai studijų programų komitetuose, studijų kokybės vertinimo grupėse.

Šiuo metu VDU Alumni klubui pirmininkauja Andrius Būda, VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto absolventas.

Klubo atstovai tikina, kad VDU absolventai yra neatsiejama universiteto bendruomenės dalis, todėl nuolatinio ryšio palaikymas ir bendradarbiavimas su jais yra svarbus.

Abipusė partnerystė  yra naudinga tiek universitetui, tiek absolventui: žinios, bendri projektai, tobulinimosi galimybės, idėjų ir iniciatyvų įgyvendinimas – visa tai yra tik dalis veiklų, kurias galima nuveikti bendraujant ir bendradarbiaujant.

Registracija į VDU absolventų klubą

Absolventų klubo kontaktai

  • K. Donelaičio 52-114, Kaunas
  • Telefonas ((8 37) 327 983
  • El. paštas vdu.absolventuklubas@gmail.com