Biologinių sistemų valdymas (Bioverslo vadybos; Integralaus agroekosistemų valdymo; Ekosistemų ir klimato kaitos valdymo; Žuvininkystės ir akvakultūros verslo; Bioenergetikos; Tvariosios gyvulininkystės specializacijos) (Priėmimas nevykdomas)

I semestras

PavadinimasKodasKreditai
Agrofizika ir agrometeorologija (BSV)AGR10074
Aukštoji matematika (BSV)MAT10066
Informacinės technologijos (BSV)BSV10016
A ir B grupių dalykai14

II semestras

PavadinimasKodasKreditai
Augalų fiziologija (AG)AGR20116
Bendroji mikrobiologija (BCV)MKS10384
Žalioji chemijaBVV20036
A ir B grupių dalykai14

III semestras

PavadinimasKodasKreditai
Atsinaujinantys agrobiologiniai ištekliai BSV20054
Dirvožemio ištekliai BSV20026
Natūralių ir valdomų ekosistemų ekologijaBSV20044
Specialybės kalba (AG)KEKAB0313
Vandens ištekliai ir akvakultūros sistemosBSV20036
A ir B grupių dalykai6

IV semestras

PavadinimasKodasKreditai
Tiksliosios žemdirbystės inžinerija BSV20096
Tvarios žemdirbystės sistemos BSV0066
Žemės ūkio ekonomika ir politika (BSV)BSV20086
Žemės ūkio poveikio aplinkai ir klimato kaitai vertinimas BSV20074
A ir B grupių dalykai8

V semestras

PavadinimasKodasKreditai
Augalų mitybos elementų srautai agrobiosistemose ir jų valdymasBSV30126
Augalų potencialo valdymasBSV30116
Gyvūnų mokslas BSV30136
Hidroponika ir akvaponika BSV30154
Mokslinių tyrimų metodikos pagrindai (BSV)BSV30144
Taikomosios IT agrobiosistemose BSV30104

VI semestras

PavadinimasKodasKreditai
Apskaitos ir finansų pagrindai (BSV)BSV30176
Augalinių produktų kokybės valdymasAGR40356
Bioverslo vadyba BSV30196
Integruota augalų apsaugaAGR50086
Mokomoji kompleksinė praktika (BSV)BSV30186

VII semestras

PavadinimasKodasKreditai

Pasirenkami dalykai I (30 kreditai)

Specializacija Bioverslo vadyba: Bioverslo planavimas ir modeliavimas6
Specializacija Bioverslo vadyba: Inovacijų vadyba 6
Specializacija Bioverslo vadyba: Procesų valdymas6
Specializacija Bioverslo vadyba: Verslumo ugdymo praktika6
Specializacija Bioverslo vadyba: Žiedinės ekonomikos pagrindai6
Specializacija Integralaus agroekosistemų valdymas: Agroekosistemų komponentų valdymas6
Specializacija Integralaus agroekosistemų valdymas: Augalų adaptyvumo valdymas biotechnologiniais metodais6
Specializacija Integralaus agroekosistemų valdymas: IT biosistemų valdymas6
Specializacija Integralaus agroekosistemų valdymas: Žemės ūkio mokslų industrija6

Pasirenkami dalykai II

Specializacija Ekosistemų ir klimato kaitos valdymas: Ekosistemų būklė ir vertinimas6
Specializacija Ekosistemų ir klimato kaitos valdymas: Klimato kaitos stebėsena6
Specializacija Ekosistemų ir klimato kaitos valdymas: Klimato kaitos valdymo politika6
Specializacija Ekosistemų ir klimato kaitos valdymas: Klimato pokyčiai ir prisitaikymas 6
Specializacija Ekosistemų ir klimato kaitos valdymas: Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas6
Specializacija Žuvininkystės ir akvakultūros verslas: Žuvų auginimo ir veisimo biotechnologijos6
Specializacija Žuvininkystės ir akvakultūros verslas: Uždaros apytakinės sistemos ir tvenkininės sistemos6
Specializacija Žuvininkystės ir akvakultūros verslas: Vandens kokybės stebėsena ir valdymas žuvininkystėje 6
Specializacija Žuvininkystės ir akvakultūros verslas: Verslinė žvejyba ir rekreacinė žūklė6
Specializacija Žuvininkystės ir akvakultūros verslas: Verslinė žvejyba ir rekreacinė žūklė6
Specializacija Žuvininkystės ir akvakultūros verslas: Vėžiagyvių, moliuskų ir dumblių akvakultūra6

Pasirenkami dalykai III

Specializacija Bioenergetika: Bioatliekų utilizavimo ir aplinkosaugos technologijos6
Specializacija Bioenergetika: Biodujų energetika6
Specializacija Bioenergetika: Biomasės auginimo ir nuėmimo technika6
Specializacija Bioenergetika: Elektros ir šilumos inžinerija6
Specializacija Bioenergetika: Kietojo biokuro energetika6
Specializacija Tvarioji gyvulininkystė: Galvijininkystė6
Specializacija Tvarioji gyvulininkystė: Gyvulininkystės technologijų inžinerija6
Specializacija Tvarioji gyvulininkystė: Gyvūnų genetika ir veisimas6
Specializacija Tvarioji gyvulininkystė: Gyvūnų mityba ir pašarininkystė 6
Specializacija Tvarioji gyvulininkystė: Smulkūs ūkiniai gyvūnai6

VIII semestras

PavadinimasKodasKreditai
Baigiamasis darbas (BSV)15
Profesinės veiklos praktika (BSV)15