Mokomojo dalyko pedagogika (fizinis ir sveikatos ugdymas) (Kaune ir Vilniuje)

I semestras

PavadinimasKodasKreditai
GimnastikaFSU10035
Netradicinės sporto šakos 1FSU10043
Sporto žaidimų didaktika 1: Krepšinio mokymasFSU10054
Sveikatos tausojimo ir stiprinimo strategijosFSU10014
Žmogaus anatomija ir morfologijaFSU10024
A ir B grupių dalykai10

II semestras

PavadinimasKodasKreditai
Bendroji ir raidos psichologija (PUP1004)PUP 10043
Fizinio pajėgumo biologija ir genetikaFSU 10085
Lengvoji atletika 14
Sveikatos ugdymas (MDP1001)MDP 10013
Žmogaus fiziologijaFSU 10075
A ir B grupių dalykai10

III semestras

PavadinimasKodasKreditai
Emocinio intelekto ugdymas (MDP)MDP 20063
Pedagogika (MDP)MDP 20034
Pedagogo asistento praktika (MDP)MDP 20046
Sporto mokslo teorija 4
Sporto žaidimų didaktika 2: Rankinio mokymas4
A ir B grupių dalykai10

IV semestras

PavadinimasKodasKreditai
Kineziologija15
Lengvoji atletika 23
Pasirinktos sporto šakos specializacija 14
Sporto žaidimų didaktika 3: Tinklinio mokymas4
Ugdymo turinio kūrimas ir valdymas (MDP)MDP 20053
A ir B grupių dalykai10

V semestras

PavadinimasKodasKreditai
Dalyko didaktika 14
Fizinis aktyvumas lauko sąlygomis3
Įtraukusis ugdymas (MDP)MDP 30143
Kineziologija 26
Pasirinktos sporto šakos specializacija 24
Sporto pedagogika ir psichologija6
Sporto žaidimų didaktika 4: Futbolo mokymas4

VI semestras

PavadinimasKodasKreditai
Dalyko didaktika 24
Judrieji žaidimai3
Kursinis darbas (MDP)MDP 30553
Mokslinio darbo metodologijos pagrindai (MDP)4
Pedagoginė praktika globojant mentoriui (MDP)MDP 300212
Rizikingo elgesio prevencija4

VII semestras

PavadinimasKodasKreditai
Įtraukusis fizinis ugdymas (MDP)4
Netradicinės sporto šakos 23
Pasirinktos sporto šakos specializacija 34
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas (MDP)BAIGPEDU013
Savarankiška pedagoginė praktika (MDP)MDP 400112
Sporto žaidimų didaktika 5: Teniso, stalo teniso mokymas4

VIII semestras

PavadinimasKodasKreditai
Baigiamasis bakalauro darbas (Fizinio ugdymo)BENBMDP0115
Fizinio aktyvumo veiklos vadyba4
Pasirinktos sporto šakos specializacija 43
Plaukimas4
Sveikos mitybos įpročių ugdymas4