Antanas Kulakauskas

Garbės daktaras / Honorary Doctor (Suteiktas vardas 2009-02-25)

Doc. Antanui Kulakauskui – žymiam Lietuvos istorikui, politologui, publicistui, humanitarinių mokslų daktarui – VDU garbės daktaro regalijos įteiktos 2009 m.

Antanas Kulakauskas gimė 1952 04 30 Laumakės kaime, Ignalinos rajone. 1970–1975 m. studijavo VU Istorijos fakultete, 1978–1981 m. – Leningrado universiteto aspirantūroje. 1993 m. apgynė istorijos mokslų daktaro disertaciją.

1997–2000 m. dirbo VDU Istorijos katedros vedėju, 2000–2005 m. užimdamas direktoriaus pareigas dėstė VDU Politikos mokslų ir diplomatijos institute (dabar – fakultetas). Nuo 2005 m. dėsto MRU, yra jo Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos mokslų katedros vedėjas. 2006 m. tapo Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininku, o 2007 m. – Aukštojo mokslo tarybos pirmininku. Mokslinių interesų sritis – nacionalizmas ir tautinės problemos. Svarbiausios publikacijos: „Kova už valstiečių sielas. Caro valdžia, Lietuvos visuomenė ir pradinis švietimas XIX a. viduryje“ (2000), „Lithuanian National Movement and Its Future Vision of Lithuania“ („The Borders and National Space in East – Central Europe“, 2000), „Nuo amžių slenksčio. Naujausia Lietuvos XIX amžiaus istoriografija“ (su bendraautoriais, „Darbai ir dienos“, 2001).

Parengta pagal VDU bibliotekos informaciją.