Ar gebame būti verslūs?

965 Genutė Gedvilienė, Vidmantas Tūtlys

Mokomojoje knygoje aptariamos verslumo, socialinio verslo bei socialinio
verslumo sampratos, pristatomas socialinio verslumo kompetencijos turinys ir verslumo kompetencijos lavinimo moduliai, pritaikyti socialinio verslo kūrimo ir plėtros poreikiams.
Mokomoji knyga skirta užsiimantiems socialiniu verslu asmenims ir organizacijoms, studijuojantiems universitete, kolegijoje, profesinio mokymo centre, besimokantiesiems bendrojo ugdymo mokyklose.