„Vaisingumo pažinimas“

2786 Autorių kolektyvas (2011)

Autorių kolektyvo (Birutės Obelenienės, Andriaus Narbekovo, Virgilijaus Rudzinsko, Gintauto Vaitoškos, Danieliaus Serapino, Dalios Railaitės, Gerimanto Čerkausko) parengtas vadovėlis skirtas visų studijų pakopų studentams, studijuojantiems jaunimo rengimo šeimai, bioetikos, lytiškumo etikos, šeimos santykių, šeimos sveikatos, moralinės teologijos dalykus, taip pat natūralaus šeimos planavimo mokytojams, pedagogams, socialinio darbo specialistams, sveikatos apsaugos specialistams, dirbantiems jaunimo ugdymo ir šeimos sveikatos srityse.