„Senior Adults’ Participation in Volunteering“

2729 Genutė Gedvilienė, Salomėja Karasevičiūtė

Mokslo studiją sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje pateiktos teorinės savanorystės įžvalgos, išanalizuoti įvairių autorių darbai apie savanorystės svarbą žmogaus egzistencijai. Savanoriavimo motyvus žmogus atranda ieškodamas atsakymo į klausimą, kodėl prasminga bendrai kurti gėrį visuomenėje.

Antrojoje dalyje pristatomi empiriniai tyrimai, atlikti vykdant Vytauto Didžiojo (Lietuva) ir Thessaly (Graikija) universitetų tarptautinį savanorystės projektą „Communication, Empowering, Integration, Experience for Senior Age Volunteers (C.E.I.E.)“. Dalyvaudami šiame projekte vyresnieji visuomenės nariai (senjorai) galėjo išreikšti save ir įgyti naujų kompetencijų: geriau pažinti žmones ir pasaulį, atrasti naujų galimybių per bendravimą, įvairias veiklas, teikdami pagalbą kitiems. Tyrimai naudingi visų pakopų studentams paskaitose, rengiant baigiamuosius darbus ar mokslo publikacijas.

Parsisiųsti