Katalikų bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII a. antrojoje pusėje

1883 Vaida Kamuntavičienė (2008)

Katalikų bažnyčia XVII a. antrojoje pusėje veikė ne tik religinį žmonių gyvenimą, bet ir visuomenės politinę raidą. Knygoje nagrinėjama, kokias sąlygas Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, kaip valstybė, sudarė Katalikų bažnyčiai veikti Lietuvoje ir, kita vertus, kokia buvo Lietuvos katalikų bažnyčios įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdymui, atskleidžiama svarbiausiųjų to meto Katalikų bažnyčios hierarchų politinė veikla, kaip jie gebėjo derinti tarnavimo Dievui ir Tėvynei idealus.