Tvarkaraščiai

VDU studentai patys susidaro individualius studijų planus (užsiėmimų tvarkaraščius), vadovaudamiesi savo studijų programa ir Studijų reguliamino reikalavimais. Sudarydami individualius studijų planus, studentai privalo laikytis šių reikalavimų:

  • Nuolatinės studijų formos studentai privalo per semestrą pasirinkti studijuoti studijų dalykus, kurių apimtis turi būti ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36 kreditai. Vienerių studijų metų apimtis 60 kreditų. Jei studentas studijuoja gretutinėse ar individualiosiose studijose, semestro studijų dalykų apimtis negali būti didesnė kaip 42 kreditai.
  • Ištęstinės studijų formos studentai privalo per semestrą pasirinkti studijuoti studijų dalykus, kurių apimtis turi būti ne mažesnė kaip 14 ir ne didesnė kaip 26 kreditai. Rekomenduojama, kad bendra vienerių studijų metų kreditų apimtis būtų 45 kreditai.
  • Pirmosios pakopos studijų studentai per pirmuosius 4 semestrus privalo išklausyti A grupės studijų sričių dalykus (ne mažiau kaip 16 kreditų) ir užsienio kalbas (ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau kaip 24 kreditų).
  • Bakalauro ir vientisųjų studijų I, II ir III kursų studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
  • Bakalauro ir vientisųjų studijų studentai, pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio arba įstoję į Universitetą 2015 metais ir anksčiau, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį;
  • Iš užsienio kalbų pogrupio studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų ir ne daugiau kaip 24 kreditus kalbų mokymuisi;
  • Jei studentas neturi ECDL (Europos kompiuterio vartotojo) pažymėjimo, nėra teigiamu balu išlaikęs informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino, nelaikė arba neišlaikė Universitete organizuojamo kompiuterinio raštingumo patikrinimo testo, turi privalomai studijuoti Kompiuterinio raštingumo studijų dalyką (4 kreditai). Jei studentas studijuoja gretutinėje studijų programoje, B grupei skirtus kreditus gali panaudoti gretutinės studijų programos dalykų studijoms.

Kiekvieno dalyko kreditai nurodyti studijų dalykų aprašymuose, katedrų skelbimų lentose bei aukščiau pateiktuose studijų tvarkaraščiuose.