Žemės ūkio mechanikos inžinerija

I semestras

PavadinimasKodasKreditai
Chemija (MEAEB112)MEAEB1124
Fizika 1 (MFITB073)MFITB0734
Informacinės technologijos (MFITB037)MFITB0374
Inžinerinė grafika (VŽHSB116)VŽHSB1163
Įvadas į specialybę (IFJTB110)IFJTB1103
Matematika 1 (MAT1021)MAT10216
Specialybės užsienio kalba 1 (ZUIF_EI)KEKAB6

II semestras

PavadinimasKodasKreditai
Fizika 2 (MFITB074)MFITB0743
Kompiuterinė braižyba (IFISB070)IFISB0703
Matematika 2 (MAT1022)MAT10226
Specialybės užsienio kalba 2 (ZUIF_EI)KEKAB_26
Teorinė mechanika (IFISB001)IFISB0014
A ir B grupių dalykai8

III semestras

PavadinimasKodasKreditai
Elektrotechnika (IFEBB006)IFEBB0064
Medžiagotyra ir medžiagų technologijos (IFJTB032)IFJTB0326
Medžiagų atsparumas (VŽHSB081)VŽHSB0813
Statistikos pagrindai (MAT1025)MAT10253
Teorinė mechanika ir techniniai matavimai (IFISB080)IFISB0806
A ir B grupių dalykai8

IV semestras

PavadinimasKodasKreditai
Kompiuterizuotas projektavimas (IFJTB033)IFJTB0334
Kursinis projektas (susietas su Kompiuterizuotu projektavimo ir Mašinų elementų ir pakeičiamumo dalykais) (IFISB082)IFISB0822
Mašinų elementai ir pakeičiamumas (IFISB079)IFISB0796
Mechanizmų ir mašinų teorija (IFISB004)IFISB0046
Termodinamika (IFEBB167)IFEBB1674
A ir B grupių dalykai8

V semestras

PavadinimasKodasKreditai
Elektronika ir automatinis valdymas (IFEBB166)IFEBB1664
Inžinerinė ekonomika (EVEAB527)EVEAB5274
Mašinų mechatroninės sistemos (IFJTB113)IFJTB1134
Takių kūnų mechanika (IFJTB112)IFJTB1124
Technologinis transportas (IFEBB007)IFEBB0073
Vidaus degimo varikliai (IFJTB003)IFJTB0036
A ir B grupių dalykai4

VI semestras

PavadinimasKodasKreditai
Agronomijos ir ekologijos pagrindai (ADMIB002)ADMIB0023
Kursinis projektas (IFJTB106)IFJTB1062
Profesinės veiklos praktika (IFJTB109)IFJTB10910
Specialybės kalba (KEKAB010)KEKAB0103
Transporto ir jėgos mašinos (IFJTB111)IFJTB1114
Žemės dirbimo ir pasėlių priežiūros technologijos (IFISB081)IFISB0814
Žemės ūkio mašinų gamyba (IFJTB105)IFJTB1056

VII semestras

PavadinimasKodasKreditai
Derliaus dorojimo mašinos (IFISB006)IFISB0066
Gyvulininkystės technologijų inžinerija (IFEBB079)IFEBB0794
Kokybės valdymas (IFISB012)IFISB0123
Mašinų serviso technologijos (IFJTB059)IFJTB0594
Žmonių sauga (IFISB011)IFISB0114

Pasirenkami dalykai I (4 kreditai)

Mašinų diagnostika (IFJTB078)IFJTB0784
Tribotechnika ir mašinų patikimumas (IFJTB 107)IFJTB 1074

Pasirenkami dalykai II (4 kreditai)

Duomenų analizė (IFISB077)IFISB0774
Žemės ūkio robotai (IFISB076)IFISB0764

VIII semestras

PavadinimasKodasKreditai
Baigiamasis darbas (IFTKB001) IFTKB00115
Mašinų valdymo sistemos (IFISB075)IFISB0756
Profesinės veiklos praktika (IFJTB108)IFJTB1085

Pasirenkami dalykai I (4 kreditai)

Išmaniosios tiksliojo ūkininkavimo mašinos (IFISB078)IFISB0784
Mašinų remonto technologijos (IFJTB079)IFJTB0794