Socialinė antropologija

Socialinės antropologijos magistro programa skirta rengti socialinės ir kultūrinės antropologijos profesionalus puikiai įvaldžiusius tarpkultūrinį supratimą ir galinčius save efektyviai realizuoti globalioje transnacionalioje ir daugiakultūrinėje visuomenėje per gebėjimą paaiškinti dabartinę žmonijos situaciją ir jos procesus iš holistinės ir lyginamosios perspektyvų, o taip pat pasitelkus etnografinę metodologiją bei antropologijos teorijas tyrinėti socialines praktikas, politines strategijas ir kultūrines prasmes.
Socialinės antropologijos programos studentai turi galimybę įgyti Pietų Ilinojaus universiteto (JAV) magistrinių antropologijos studijų sertifikatą „Tarpkultūrinis supratimas“ (Intercultural Understanding) kaip papildomą kvalifikaciją. Sertifikatas suteikiamas įvykdžius šio universiteto bei/arba jo patvirtintų kitų universitetų vizituojančių dėstytojų dėstomą 3 kursų (18 kreditų) antropologijos studijų modulį „Tarpkultūrinis supratimas“ ir įteikiamas šalia VDU diplomo.

  • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX057
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Antropologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras, Pietų Ilinojaus universiteto (JAV) sertifikatas
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita