Apskaita ir finansai

Apskaitos ir finansų studijų programoje studentai gilinasi į pagrindinius apskaitos principus, mokosi nustatyti, analizuoti, vertinti, prognozuoti ir kontroliuoti verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą, nuosavybę, ūkinius procesus ir veiklos rezultatus. Šios programos absolventai ne tik įgyja bendrųjų apskaitos ir finansų žinių, bet ir išsiugdo gebėjimų, būtinų tvarkyti apskaitą ir valdyti finansus verslo, žemės ūkio verslo, pelno nesiekiančiose bei viešosiose organizacijose.

Studijų programos pagrindinis tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos apskaitos ir finansų specialistus, turinčius apskaitos ir finansų mokslų žinių,  išmanančius apskaitos organizavimo ir tvarkymo principus bei metodus, finansų analizės ir valdymo modelius, gebančius savarankiškai formuoti ir kritiškai vertinti finansinės bei mokesčių apskaitos politiką, spręsti apskaitos ir finansų valdymo problemas, planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti verslo, viešųjų ir pelno nesiekiančių organizacijų finansus bei pagrįsti finansų valdymo sprendimus nuolat kintančioje aplinkoje.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121LX035
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Apskaita
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 4 m. (NL), iki 5,5 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 240