Apskaita ir finansai

Studijų programos tikslas – ugdyti bendrą erudiciją ir specialiuosius gebėjimus bei suteikti fundamentinių ir taikomųjų žinių, reikalingų apskaitai tvarkyti ir finansams valdyti bei studijoms tęsti aukštesnėje studijų pakopoje.
Baigę šią programą absolventai gebės savarankiškai formuoti ir kritiškai vertinti finansinės bei mokesčių apskaitos politiką, spręsti apskaitos ir finansų valdymo problemas, planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti verslo ir viešųjų organizacijų finansus bei pagrįsti finansų valdymo sprendimus nuolat kintančioje aplinkoje.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121LX035
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Apskaita
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: (NL – dieninės, I – nuotoliniu būdu vakarais) (NL – 4 m., I – 5 m.)
  • Programos apimtis kreditais: 240