Molekulinė biologija ir biotechnologija

Studijų programa „Molekulinė biologija ir biotechnologija“ skirta rengti molekulinės biologijos ir biotechnologijos specialistus – darbuotojus gebančius kurti, taikyti ir tobulinti molekulinės biologijos ir biotechnologijos tyrimo metodus, užtikrinančius tyrimų kokybę, gebančius kurti naujas biotechnologijas. Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Studentams, neturintiems biologijos ir chemijos pagrindų, studijų programoje numatyti 2-4 papildomi išlyginamieji studijų dalykai, kuriuos jie turi išklausyti per pirmuosius du semestrus. Baigusiajam suteikiamas Molekulinės biologijos krypties gyvybės mokslų magistro laipsnis.

  • Akademinis padalinys: Gamtos mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211DX012
  • Studijų krypčių grupė: Gyvybės mokslai (D)
  • Studijų kryptis: Molekulinė biologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (2); I (2,5)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Gyvybės mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados