Biologija ir genetika

Studijų programos paskirtis: parengti aukštos kvalifikacijos, kūrybiniu ir kritiniu mąstymu pasižyminčius plataus profilio biologijos specialistus, turinčius fundamentaliaisiais gamtos dėsniais pagrįstas žinias ir gebėjimus, reikalingus darbui su biologija susijusiose srityse; išugdyti plačią erudiciją, kūrybinį ir kritinį mąstymą, intelektualaus pasitenkinimo jausmą studijuojant ir dirbant; išugdyti poreikį domėtis biologija ir taikyti ją įvairiomis aplinkybėmis, gebėjimą išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

 • Akademinis padalinys: Gamtos mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121DX011
 • Studijų krypčių grupė: Gyvybės mokslai (D)
 • Studijų kryptis: Biologija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Gyvybės mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas