Socialinė antropologija

Magistro studijos
Socialiniai mokslai
Socialinė antropologija

Programos pristatymas

Socialinės antropologijos magistro studijų programoje gilinsies į šiuolaikinės globalios transnacionalinės ir daugiakultūrinės visuomenės tarpusavio ryšius, tarpkultūrinį supratimą, mokysies tyrinėti socialines praktikas, politines strategijas ir kultūrines prasmes. Čia studijuosi etnografijos pagrindus ir antropologinių lauko tyrimų metodus, šiuolaikines socialinės antropologijos teorijas , etniškumą, migraciją, identiteto politiką ir kitus dalykus. Taip pat galėsi daugiau sužinoti apie tave dominančias temas iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo: nuo lyčių, medicinos ir vizualinės antropologijos iki miesto, maisto ir mitybos antropologijos. Be to, turėsi galimybę įgyti Pietų Ilinojaus universiteto (JAV) magistrinių antropologijos studijų sertifikatą „Tarpkultūrinis supratimas“ (Intercultural Understanding). Sertifikatas bus suteikiamas šalia VDU diplomo. Po šių studijų galėsi dirbti tarpkultūrinio supratimo konsultantu, tyrėju ir analitiku įvairiuose projektuose, migracijos, prieglobsčio ir pabėgėlių reikalų tarnybose, tarpkultūrinėse įstaigose, tarptautinėse organizacijose, fonduose, žmogiškųjų išteklių, viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų srityse. Taip pat galėsi tęsti studijas toliau doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#TarpkulturinisSupratimas #Tapatybe #Regionai #DaugiakulturineVisuomene #Kultura

main studijos image

Sociokultūrinė antropologija tai mokslas tiems, kurių tikslas yra mokslinis ar praktinis interesas pažinti ir suprasti skirtingas kultūras ir visuomenes, tuo pačiu ugdant tarpkultūrinį supratimą ir gebėjimą įgytas teorines ir metodologines žinias taikyti praktikoje.

Doc. dr. Kristina Šliavaitė Programos dėstytoja

main studijos image

Antropologija – tai mokslas apie žmones, visuomenę ir kultūrą, kuris privers jus pažvelgti į „savaime suprantamus“ dalykus visiškai naujomis akimis.

dr. Kristina Jonutytė Programos dėstytoja

main studijos image

Man asmeniškai šitas mokslas padeda suprasti pasaulį aplink mane – kodėl mes gyvename taip, kaip gyvename; kodėl turime vienokius ar kitokius papročius, ar tradicijas; iš kur visa tai ateina… Tai mokslas skatinantis viską kvestionuoti.

Šarūnė Baltramonaitytė Absolventė, tyrėja „Kilo Health“

Partneriai

main studijos image main studijos image

Studentų praktika, tyrimai, projektai, konferencijos ir kiti renginiai, dalyvavimas studijų tobulinimo ir įgyvendinimo procese.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Šiuolaikinės socialinės antropologijos teorijos [SAT5001] Vytis Čubrinskas 6
Etnografijos pagrindai [SAT5032] Kristina Jonutytė 6
Socialinės antropologijos tyrimo metodai [SAT5002] Kristina Šliavaitė 6
Pasirenkami dalykai I
Specialus kursas 1 [SAT5029] Kristina Šliavaitė 6
Lyčių sociologija ir antropologija [SOC5004] Artūras Tereškinas 6
Medicinos sociologija ir antropologija [SAT5017] Giedrė Baltrušaitytė 6
Vizualinė antropologija [SAT5006] Kristina Šliavaitė 6
Ekonomikos antropologija [SAT5018] Kristina Jonutytė 6
Specialus kursas 2: namai, saistymasis ir identitetas migracijoje [SAT5030] 6
Specialus kursas 2 [SAT5030] Kristina Šliavaitė 6
Specialus kursas 3 [SAT5036] Kristina Šliavaitė 6
Specialus kursas 1: Paveldo antropologija [SAT5029] 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Etniškumas, migracija ir identiteto politika [SAT5021] Vytis Čubrinskas 6
Tiriamasis projektas [SAT5026] Vytis Čubrinskas 6
Taikomoji antropologija [SAT6001] Kristina Šliavaitė 6
Pasirenkami dalykai I
Pasaulio regionų antropologija [SAT5031] Vytis Čubrinskas 6
Specialus kursas 2 [SAT5030] Kristina Šliavaitė 6
Maisto ir mitybos antropologija [SAT5034] Ullrich Kockel 6
Religija, kultūra ir valstybė [SAT5028] Jolanta Kuznecovienė 6
Teisės ir nusikaltimų antropologija [SAT5035] Kristina Šliavaitė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Antropologinis lauko tyrimas [SAT6005] Vytis Čubrinskas 6
Etnografinė praktika [SAT6006] Vytis Čubrinskas 6
Politinė antropologija [SAT5033] 6
Pasirenkami dalykai I
Lyčių sociologija ir antropologija [SOC5004] Artūras Tereškinas 6
Medicinos sociologija ir antropologija [SAT5017] Giedrė Baltrušaitytė 6
Pilietinės visuomenės sociologija [SOC6009] Jurga Bučaitė-Vilkė 6
Socializmo ir postsocializmo antropologija [SAT6004] Kristina Šliavaitė 6
Miesto antropologija [SAT6007] Kristina Jonutytė 6
Kognityvinė antropologija [SAT5022] Kristina Šliavaitė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMSAT01] Vytis Čubrinskas 30
Iš viso:
30