Biologija ir genetika

Bakalauro ir vientisosios studijos
Gyvybės mokslai
Biologija ir genetika

Programos pristatymas

Kai pirmą kartą pažvelgei pro mikroskopą ir išvydai ląstelę, žinojai, kad ši pažintis tęsis ilgai. Juk biologija iš tikrųjų yra beribė: po šių studijų galėsi dirbti tiek biotechnologijų ir biofarmacijos, tiek maisto pramonės, aplinkos apsaugos ar kitose srityse. O pravertos durys į genetikos pasaulį tau leis analizuoti paveldimumo algoritmus ir, pavyzdžiui, atsakyti į tokius klausimus - kaip senelių mityba ir gyvenimo būdas gali paveikti anūkų gyvenimus? Šioje programoje įgysi stiprius su biologija vienaip ar kitaip susijusių sričių pagrindus. Čia studijuosi bendrąją biologiją, fiziką, chemiją ir genetiką, augalus ir gyvūnus, dumblius ir grybus. Suprasi evoliucijos dėsnius ir molekulinius principus, mokėsi atpažinti bei analizuoti biologines sistemas ir objektus, sandarą, mitybos būdus, dauginimosi ir gyvenimo ciklus, žinosi klasifikaciją. Čia išmoksi dirbti su ląstelėmis ir organizmais, mokėsi susisteminti gautą tyrimų medžiagą ir profesionaliai ją pristatyti. O svarbiausia - tapsi kritiškai mąstančiu ir kūrybišku specialistu, pritaikančiu biologiją pačiose įvairiausiose srityse.

Raktiniai žodžiai

#Genetika, #Biologija, #studijos, #Biotechnologija, #Mokslas

main studijos image

Biologijos ir genetikos programa skatina studentus ieškoti inovatyvių ir originalių biologinių problemų sprendimų.

Prof. Algimantas Paulauskas, Biologijos katedros profesorius, programos dėstytojas

main studijos image

Sėkmingai taiko mokslines žinias siekiant išsiaiškinti DNR modifikacijų molekulinę funkciją normaliose ir vėžinėse ląstelėse. Atradęs genetinės medžiagos komponentus, kurie labai selektyviai naikina skirtingų tipų vėžines ląsteles.

Skirmantas Kriaučionis, absolventas, Oksfordo universiteto docentas. Epigenetinių mechanizmų tyrimo grupės vadovas

main studijos image

Studijos sukėlė žavesį ateities genominėms technologijoms, jų kūrimui, komercializavimui. Kas šiuo metu leidžia sėkmingai vykdyti pavojingų virusų stebėseną, analizuoti jų plitimo kontrolės galimybes. Įrašęs Lietuvos Himną į DNR molekulę parodė, kad genetinių žinių panaudojimo galimybės – neribotos.

Lukas Žemaitis, absolventas, LSMU ir NVSPL genetikas, vienas iš UAB „Genomika“ įkūrėjų

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Praktiniams įgūdžiams įgyti studentams sudarytos sąlygos pasirinkti praktikas įvairiose įmonėse ir įstaigose, bendradarbiaujant su buvusiais universiteto studentais ir socialiniais partneriais. Socialinių partnerių atstovai yra įtraukti į studijų programos komitetą ir yra kviečiami dalyvauti programos svarstymuose bei atnaujinime. Atskirų įmonių atstovai kviečiami skaityti paskaitas studijų programoje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bendroji ir analizinė chemija [BBKN2001] Lina Ragelienė 5
Bendroji biologija [BIO1008] Algimantas Paulauskas 4
Matematika [MAT1001] Linas Martišauskas 6
Pasirenkami dalykai I
Bendroji ekologija [APLN1001] Irena Januškaitienė 4
A grupės dalykai 10
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bestuburių biologija [BION2004] Ingrida Šatkauskienė 5
Gemalinių augalų anatomija, morfologija, sistematika [BIO1006] Eugenija Kupčinskienė 5
Augalų biologijos praktika [BION1003] Edvina Krokaitė-Kudakienė 5
Organinė ir bioorganinė chemija [BBK2002] Zita Naučienė 6
Bendroji fizika [FIZ1006] Saulius Mickevičius 6
A grupės dalykai 4
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Algologija ir mikologija [BIO2012] Eugenija Kupčinskienė 4
Biochemija [BBK3001] Laima Degutytė-Fomins 6
Statistiniai metodai aplinkotyroje ir biologijoje [MAT2012] 6
Gamtos mokslų profesinė kalba [LGF2002] Danguolė Kalinauskaitė 3
Stuburinių biologija [BION3002] Ingrida Šatkauskienė 5
A grupės dalykai 8
Iš viso:
32
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žmogaus ir gyvūnų morfofiziologija [BIO2014] Danutė Batiuškaitė 5
Augalų ekofiziologija [GAB2002] Irena Januškaitienė 6
Bendroji genetika [BIO3005] Vaida Tubelytė 6
Gyvūnų biologijos praktika [BION3007] Ingrida Šatkauskienė 5
Mikrobiologija [BIO2013] Renata Žvirdauskienė 5
A grupės dalykai 4
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Evoliucija ir filogenija [BIO3024] Algimantas Paulauskas 4
Kursinis darbas (1) [BIO3008] Algimantas Paulauskas 3
Gyvūnų ekologija [BION3009] Loreta Griciuvienė 5
Biologiniai tyrimai [BIO3030] Algimantas Paulauskas 5
Pasirenkami dalykai I
Entomologija [BIO3026] Povilas Mulerčikas 5
Žmogaus genetika [BIO3027] Daiva Ambrasienė 5
Technologijos, inovacijos ir verslumas [GMF0301] Artūras Mickus 4
A grupės dalykai 8
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kursinis darbas (2) [BIO4007] Algimantas Paulauskas 3
Biogeografija [BIO3015] Vytautas Mažeika 4
Augalų ekologija [BIO3025] Eugenija Kupčinskienė 5
Biofizika [BION3006] Gintautas Saulis 5
Pasirenkami dalykai I
Ornitologija [BIO3031] Selemonas Paltanavičius 5
Parazitologija ir fitopatologija [BIO3029] Vytautas Mažeika 5
Pasirenkami dalykai II
Populiacijų ir ekologinė genetika [BIO3028] Jana Radzijevskaja 5
Molekulinė biologija biotechnologijoje [BTC3010] Jana Radzijevskaja 5
Iš viso:
27
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Ląstelės biologija [BBK4001] Vida Mildažienė 6
Vystymosi biologija [BIO4021] Danutė Batiuškaitė 5
Specialioji biologijos praktika [BIO4011] Algimantas Paulauskas 5
Imunologija [BIO4038] Indrė Lipatova 5
Pasirenkami dalykai I
Molekulinė genetika [BIO4016] Algimantas Paulauskas 6
Akvakultūros sistemos [BIO4037] Gražina Žibienė 4
Pasirenkami dalykai II
Augalai ir visuomenė [BIO4026] Edvina Krokaitė-Kudakienė 4
Ekogenotoksikologija ir sveikata [BIO4036] Indrė Lipatova 4
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bendroji biotechnologija ir bioinformatika [BIO4005] Vykintas Baublys 6
Neurobiologija [BIO4009] Saulius Šatkauskas 6
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBBIO01] Algimantas Paulauskas 15
Epigenetika [BIO4035] Algimantas Paulauskas 4
Iš viso:
31