Apskaita ir finansai

Magistro studijos
Verslo ir viešoji vadyba
Apskaita ir finansai

Programos pristatymas

Jeigu norite plačių karjeros galimybių rinkoje, Apskaitos ir finansų magistrantūros programa – kaip tik jums. Ją baigę gerai išmanysite verslo organizacijų vystymo strategiją, gebėsite priimti vertę didinančius finansinius sprendimus, kursite ir diegsite finansų valdymo ir apskaitos tvarkymo inovacijas, pasitelkdami naujausius finansų ir apskaitos modelius, metodus ir technologijas. Studijų programa vykdoma ištęstine forma ir dalinai nuotoliniu būdu, todėl puikiai tenkina atokiau gyvenančių ir/ar visą darbo dieną dirbančių studentų poreikius.

Raktiniai žodžiai

#apskaita #finansai #strateginisfinansųvaldymas #analizė #planavimas #tvarusfinansavimas #valdymoapskaita #finansinėstechnologijos #moksliniaityrimai #taikomiejityrimai

main studijos image

Studijos man davė platų požiūrį į verslus, ekonomikos procesus bei ciklus, daug papildomų žinių (psichologijos, edukologijos), taip pat gebėjimą operuoti tomis žiniomis tiek dirbant samdomą darbą, tiek ir kuriant nuosavą verslą, modeliuojant neformalių mokymų programas.

Rūta Ūsaitė-Duonelienė, absolventė, UAB „Žinius“ direktorė, MB „Žiniaus mokymai“ lektorė

main studijos image

Apskaitos ir finansų studijos man davė ne tik specializuotas žinias apie apskaitos ir finansų valdymo procesus. Įgytos žinios man padeda greičiau suprasti verslo įmonėje vykstančius procesus, identifikuoti pasekmių ir priežasčių sąryšius bei priimti sprendimus, kurie lemtų sėkmingą įmonės vystymąsi.

Mantas Rudaitis, absolventas, ŽŪK „Pienas LT” generalinis direktorius

main studijos image

Programos absolventus matome ne tik kaip lygiaverčius kolegas versle, pasiruošusius ir gebančius įgytas žinias profesionaliai pritaikyti praktikoje, bet ir kaip visapusiškas asmenybes su aukštu savirealizacijos poreikiu, prisiimančius atsakomybę, besidominčius inovacijomis ir atnešančius naujų idėjų.

Vaida Butkuvienė, socialinė partnerė, UAB „Aurita“ vadovė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant meistriškumo pamokas, mokomąsias praktikas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, pažangiems studentams skiria motyvacines stipendijas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mokslinių tyrimų metodologija [EVEAM013] Vladzė Vitunskienė 6
Finansų teorijos [EVEAM023] Vilija Aleknevičienė 6
Valdymo apskaita [EVEAM028] Dalia Juočiūnienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Apskaitos teorijos [EVEAM016] Danutė Zinkevičienė 6
Finansų rinkos [AF5001] Jurgita Baranauskienė 6
Verslo finansų analizė ir planavimas [EVEAM054] Laura Girdžiūtė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Verslo strateginė vadyba [EVVKM027] Rimantas Dapkus 6
Strateginis įmonės finansų valdymas [EVEAM032] Vilija Aleknevičienė 6
Tarptautinė apskaita [EVEAM035] Erika Besusparienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Investicijų portfelio valdymas [EVEAM026] Vilija Aleknevičienė 6
Finansų ekonometrika [EKF5014] Mindaugas Butkus 6
Pasirenkami dalykai I
Mokslinis tiriamasis darbas [AF6001] Vilija Aleknevičienė 6
Taikomieji tyrimai [AF6002] Dalia Juočiūnienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Skaitmenizacija ir finansinės technologijos [INF6021] Daiva Vitkutė-Adžgauskienė 6
Tvarus finansavimas [AF7001] Vilija Aleknevičienė 6
Pasirenkami dalykai I
Auditas ir užtikrinimas Aurelija Kustienė 6
Inovacijų ir pokyčių valdymas [AF7003] Gintarė Vaznonienė 6
Konsultavimo teorijos ir metodai [EVVKM010] Lina Marcinkevičiūtė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMAFI01] Vilija Aleknevičienė 30
Iš viso:
30