Czesław Miłosz

Garbės daktaras / Honorary Doctor (Suteiktas vardas 1991-09-18)

Nobelio literatūros premijos laureatui, Lietuvos garbės piliečiui, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordino kavalieriui, vienam didžiausių praeito šimtmečio poetų, Berklio universiteto profesoriui Česlovui Milošui (Czesław Miłosz) VDU garbės daktaro vardas suteiktas 1992 m. gegužės 28 d., minint universiteto 70-ies metų sukaktį.

Vytauto Didžiojo universitete šiuo metu veikia Česlovo Milošo slavistikos centras. Tyrėjai, analizuojantys Vidurio Lietuvos kultūrą, Lietuvos lenkų tapatumo ir kultūrinės savimonę, baltų-slavų kultūrų reiškinių sąveikas, yra susibūrę į mokslo klasterį „Česlovas Milošas ir Lietuva: teoriniai ir taikomieji studijų aspektai“. Universitetas aktyviai bendradarbiauja su Česlovo Milošo gimtinės fondu.

2011 metais Vytauto Didžiojo universitetas minėjo Česlovo Milošo metus. Būtent šiais metais sukako 100 metų nuo Č. Milošo gimimo. Ši sukaktis įtraukta į UNESCO minimų datų sąrašą.

Biografija

Česlovas Milošas gimė 1911 m. birželio 30 d. Šeteniuose, Kėdainių rajone. 1920 m. Vilniuje mokėsi Žygimanto Augusto gimnazijoje, 1934 m. Vilniaus Stepono Batoro universitete baigė teisės fakultetą. 1937 m. persikėlė į Varšuvą, ten gyveno ir Antrojo pasaulino karo metais. Po karo dirbo diplomatinį darbą Lenkijos atstovybėse Niujorke ir Vašingtone, tačiau jį kankino auganti priespauda komunistinėje Lenkijoje. Po paskyrimo į Paryžių 1951 m. ten paprašė politinio prieglobsčio ir dešimt metų gyveno bei kūrė Prancūzijoje. Nuo 1960 metų gyveno Šiaurės Kalifornijoje, JAV, dirbo Kalifornijos universitete, Berkeley mieste. Poetas, rašytojas ir literatūros mokslininkas 1980 metais gavo Nobelio literatūros premiją. 1992 metais jam buvo suteiktas VDU Garbės daktaro vardas. Č. Milošas mirė būdamas 93-erių metų, 2004 m. rugpjūčio 14 d. Krokuvoje, Lenkijoje, kur ir palaidotas. Č. Milošo kūryba išversta į 42 kalbas.

Svarbiausios Č. Milošo biografijos datos

 • 1911 m. birželio 30 d. Šetenių dvare gimė pirmasis Aleksandro Milošo ir Veronikos Kunataitės Milošienės sūnus Česlovas Milošas
 • 1921–1929 m. mokslai Žygimanto Augusto gimnazijoje Vilniuje
 • 1929–1934 m. Vilniaus universiteto Teisės ir visuomenės mokslų fakulteto studentas
 • 1931 m. Pirmoji kelionė į Paryžių, susitikimas su Oskaru Milašiumi. Vilniuje sukuriamas literatų būrelis „Žagarai“
 • 1933 m. Vilniuje išleidžiama pirmoji knyga „Poema apie sustingusį laiką“
 • 1937 m. apsigyvena Varšuvoje. Karo metais organizuoja konspiracinį literatų gyvenimą
 • 1945–1951 m. dirba diplomatinį darbą JAV ir Prancūzijoje
 • 1951 m. vasario 1 d. nutraukia ryšius su komunistine Lenkija. Č. Milošą globoja Jurgis Giedraitis ir išeivijos lenkų Literatūros instituto žurnalo „Kultūra“ redakcija
 • 1953 m. „Pavergtas protas“. Apie intelektualų mąstymą Liaudies demokratijose
 • 1955 m. „Isos slėnis“. Autobiografinis romanas / užslėptas teologinis traktatas
 • 1958 m. „Gimtoji Europa“. Apie Vidurio rytų Europos transformacijas
 • Nuo 1960 m. Berklio universiteto Kalifornijoje vizituojantis profesorius
 • 1977 m. „Ulro žemė“. Intelektualinė autobiografija
 • 1980 m. Nobelio literatūros premijos laureatas
 • 1981 m. po 30 metų Č. Milošas apsilanko Lenkijoje
 • 1981–1982 m. Harvardo universiteto profesorius
 • Nuo 1989 m. gyvena Berklyje
 • 1992 m. Sugrįžimas į Lietuvą po 52 metų. Č. Milošui suteikiamas VDU garbės daktaro vardas
 • 1993 m. persikelia gyventi į Krokuvą. Česlovas Milošas – Lietuvos, Krokuvos, Kėdainių krašto Garbės pilietis, daugybės pasaulio universitetų garbės daktaras, prestižinių literatūros premijų laureatas
 • 1995 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinu
 • 2004 m. rugpjūčio 14 d. miršta Krokuvoje. Palaidotas Krokuvos Bielianų vienuolyne