2011-ieji – Česlovo Milošo metai

Gera yra gimti mažame krašte, kuriame gamta atitinka žmogaus mastelį, kur amžiams bėgant sugyveno kartu skirtingos kalbos ir kultūros. Kalbu apie Lietuvą – mitų ir poezijos žemę“ (Iš poeto kalbos, pasakytos 1980 metais, Nobelio premijos įteikimo proga).

Česlovas Milošas, kalba, pasakyta 1980 m., Nobelio premijos įteikimo proga

2011 metais Vytauto Didžiojo universitetas minėjo vieno žymiausių praėjusio šimtmečio poetų, Nobelio literatūros premijos laureato, VDU garbės daktaro, Lietuvos garbės piliečio, profesoriaus Česlovo Milošo (Czesław Miłosz) metus. 2011-aisiais sukako 100 metų nuo Č. Milošo gimimo, ši sukaktis įtraukta į UNESCO minimų datų sąrašą.

Vytauto Didžiojo universitete veikia Česlovo Milošo centras, tyrėjai, analizuojantys Vidurio Lietuvos kultūrą, Lietuvos lenkų tapatumo ir kultūrinės savimonę, baltų-slavų kultūrų reiškinių sąveikas, yra susibūrę į mokslo klasterį „Česlovas Milošas ir Lietuva: teoriniai ir taikomieji studijų aspektai“, universitetas aktyviai bendradarbiauja su Česlovo Milošo gimtinės fondu.

Proginiai universiteto leidiniai

2011 m. Č. Milošo 100-ųjų gimimo metinių proga universitetas išleido knygą lietuvių, lenkų bei anglų kalba, kurią sudaro E. Aleksandravičiaus tekstas apie Č. Milošo ieškojimus ir atradimus poeto gyvenimo kelionėje, Č. Milošo kalba, pasakyta priimant Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaro regalijas, ir 1988–2010 m. bibliografija. Chronologiniu principu sudarytoje bibliografijoje pateikiami Č. Milošo tekstų įrašai ir darbų apie Č. Milošo asmenį, jo kūrybą, gimtinę ir poeto istorinę atmintį aprašai.

Atsisiųsti knygos el. versiją.

2011 m. taip pat pasirodė VDU Istorijos katedros docentės Vaidos Kamuntavičienės sudaryta informacinė mokslinė studija „Česlovas Milošas ir Lietuva“, skirta pristatyti pagrindinius Č. Milošo gyvenimo kelio etapus ir kūrybos bruožus, didžiausią dėmesį skiriant jo kilmei iš Lietuvos ir santykiui su „mažąja tėvyne“ atskleisti.

Atsisiųsti knygos el. versiją.

Parodos ir ekspozcijos

2011 m. vasario 10 d. VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) atidaryta jubiliejui skirta paroda „Sugrįžimas / Powrót / Return“ apkeliavo ir Europą.

2011 m. birželį Šeteniuose doc. Vaidos Kamuntavičienės suburta darbo grupė atnaujino svirno ekspoziciją bei įrengė lauko ekspoziciją „Isos slėnis“. Kviečiame skaityti šia proga parengtą Vaidos Kamuntavičienės tekstą.

Dokumentinis filmas „Česlovo Milošo amžius“

Č. Milošo metus palydėjo naujo lietuviško dokumentinio filmo „Česlovo Milošo amžius“ premjera Nacionalinėje dailės galerijoje. Universitetas prisidėjo kuriant šį filmą, kuriame siekiama atskleisti žymiojo poeto, VDU garbės daktaro gyvenimo ir kūrybos sluoksnius – pirmuosius reginius gimtuosiuose Šeteniuose (Kėdainių r.), studijas Vilniuje, klajonių metus, istorinių sukrėtimų pažymėtą epochą bei dvasiškai komplikuotą grįžimą į Lietuvą po penkių dešimtmečių. Apie poetą filme pasakojo ir pirmasis atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Algirdas Avižienis bei VDU garbės daktaras Tomas Venclova. Daugiau apie filmo premjerą.

Sužinok daugiau apie VDU garbės daktarą Č. Milošą ir jubiliejinius renginius

  • Č. Milošas: svarbiausi biografijos faktai ir ryšys su VDU
  • Č. Milošo metams skirti VDU renginiai
  • Č. Milošo kalba, pasakyta priimant VDU garbės daktaro regalijas (LT, PL, ENG)
  • Č. Milošas Lietuvoje (nuotraukų albumai)
  • Č. Milošo paskaita Nobelio literatūros premijos įteikimo proga (anglų k.)

Informacija parengta remiantis www.milosz.lt, VDU archyvo medžiagaDaugiau informacijos apie Česlovo Milošo metams skirtus renginius teikia VDU Viešosios komunikacijos tarnyba (Janina Masalskienė, j.masalskiene@vkt.vdu.lt) ir Vaida Kamuntavičienė (v.kamuntaviciene@hmf.vdu.lt).

Projekto partneriai