VDU Žemės ūkio akademijoje pasodintas 100-mečio ąžuolynas

260

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) 100-mečio jubiliejui skirtų renginių ciklas tęsiasi. Dalyvių širdyse neabejotinai visam gyvenimui išliks ypatingos balandžio 12-osios akimirkos. Šią dieną drauge su gausiu būriu svečių, mecenatų, alumnų, bičiulių, padedančių stiprinti ir garsinti VDU ŽŪA, pasodintas 100-mečio ąžuolynas kaip lietuviško tapatumo, tradicijų tęstinumo ir ilgaamžiškumo simbolis, savo ošimu neš žinią kelis šimtmečius į ateitį.

Ąžuolų giria – ryšiui su praeitimi ir ateitimi

VDU ŽŪA 100-mečio ąžuolynui parinkta bene įspūdingiausia Nemuno link besileidžiančio šlaito juosiama akademinio miestelio erdvė. Į ją pakiliai nusiteikę ir ne vienas prisipažinę ąžuolą savo gyvenime sodinsiantys pirmą kartą, rinkosi Europos Parlamento, Seimo, Žemės ūkio ministerijos, savivaldybių ir savivaldos organizacijų atstovai bei vadovai, VDU ŽŪA mecenatai, verslo ir socialiniai partneriai, buvę rektoriai bei gausus būrys pačių VDU ŽŪA bendruomenės narių. Garbė pasodinti po savo vardinį ąžuolą buvo suteikta visų keturių  fakultetų bei kitų akademinių ir neakademinių padalinių kolektyvams.

Atidarydamas renginį, VDU rektorius prof. dr. Juozas Augutis kalbėjo, kad 100-mečio ąžuolynas – tai ateičiai sodinama Lietuva. Rektorius priminė, kad prieš 100 metų jaunos Lietuvos vyriausybė suprato, kaip svarbu šaliai įsteigti universitetą, o kartu ir Žemės ūkio akademiją, kurios misija buvo ir išliko ta pati – eiti priešakyje žiemės ūkio gamybos.

„Šios aukštosios mokyklos absolventai per šimtmetį pasodino milžiniškus plotus miškų ir išaugino milžiniškus kiekius javų mūsų visų duonai. Padėka ir garbė jiems už tai. Šiandien ypatinga diena – džiaugiamės laisva Lietuva, minime savo narystės Europos Sąjungoje 20-metį, o ąžuolų giraitė simbolizuoja mūsų ryšį su praeitimi ir ateitimi“, – klestėti Lietuvai ir sodinamiems ąžuoliukams linkėjo VDU rektorius prof. dr. J. Augutis.

VDU rektorius prof. Juozas Augutis

VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė renginio dalyviams priminė, kad norint išlikti modernia, save gerbiančia, savarankiška, savitos nacionalinės kultūros ir savimonės Europos ir pasaulio valstybe, privalome užtikrinti modernų šalies žemės ūkio sektoriaus vystymąsi ir konkurencingumą.

„Sėkmingai atlikti visas šias užduotis gali tik aukščiausios kvalifikacijos specialistai eruditai, išugdyti atitinkama Alma Mater dvasia. Tai puikiai suprato Nepriklausomybės akto signatarai ir ano meto Lietuvos šviesuomenė, sunkiausiais valstybei laikais radę politinės valios ir išteklių įsteigti Lietuvos žemės ūkio akademiją kaip būsimo modernaus kaimo garantą. Per šimtmetį stiprėjo VDU ŽŪA mokslinių tyrimų bazė, augo mokslinių tyrimų ir mokslo paslaugų apimtys, tobulėjo studijų programos, tačiau VDU ŽŪA bendruomenė visada liko ištikima žemės ūkiui. Šiandien didžiuojamės stipriu ryšiu su savo absolventais, klubu „ŽŪA alumni“, 16 mecenatų, daugiau nei 200 partnerių ir stipria akademine bendruomene“, – kalbėjo kanclerė, pastebėdama, kad ąžuolų sodinimas visiems drauge yra tarsi simbolinis įrodymas stiprybės, vienybės ir ryžto drauge dirbti kuriant inovatyvų ir modernų Lietuvos žemės ūkį, gyvybingą pažangų kaimą bei regionus.

VDU ŽŪA kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė

Ąžuolais pagerbti kūrę ir kuriantys Akademiją

Sveikinimo žodį taręs žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas atkreipė dėmesį, kad medžių sodinimas yra pats nesavanaudiškiausias žmogaus veiksmas, nes medžių niekada nesodiname sau. „Prieš 100 metų Akademijos įsteigimo proga dabar jau ąžuolais virtę ąžuoliukai buvo sodinami Dotnuvoje, kur Akademija veikė tarpukariu, šiandien jie sodinami pakaunėje“, – kalbėjo ministras, pasidžiaugęs, kad VDU ŽŪA šiuo metu yra tapusi tradiciškai akademiniu miestu laikomos Laikinosios sostinės, kurioje fundamentiniai mokslai koreliuoja su technologijomis, neatsiejama dalimi.

LR Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas

Renginyje dalyvavusi Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė teigė neabejojanti, kad ąžuolų sodinimas yra prasmingiausias veiksmas pagerbiant tuos, kas Akademiją kūrė, joje dirbo, mokėsi ir mokė mylėti Lietuvą.

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, cituodamas literatūros klasiką, priminė, kad medžiui, kaip ir žmogui, svarbiausia nepažeisti šaknų. „Didžiuojuosi, kad esame vienintelė kaimiškoji savivaldybė Lietuvoje, kurios teritorijoje savo šaknis yra įleidęs universitetas, išauginęs gausiausią būrį specialistų žemės ir miškų ūkiui, aplinkosaugos sričiai“, – kalbėjo V. Makūnas, linkėdamas VDU ŽŪA gausaus derliaus ir būsimą veiklos šimtmetį.

Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila priminė, kad mūsų krašto žmonės visada buvo ir yra artimai susiję su gyvąja gamta ir moka joje atrasti tai, kas yra aukščiau kasdienybės ir kas augina asmenybę. Vyskupas VDU ŽŪA bendruomenei linkėjo savo kūrybiškumu ir mokslo žiniomis dar labiau stiprėti drauge su augančiais ir stiprėjančiais 100-mečio jubiliejui pasodintais ąžuolais.

Absolventų klubo „ŽŪA alumni“ prezidentas Irmantas Tarvydis gausų renginio dalyvių būrį ragino būti aktyviais VDU ŽŪA ambasadoriais, skatinant jaunimą rinktis agrosektoriui aktualias studijų programas. „Ne visada galime tikėtis valdžios palaikymo, tačiau Akademija yra išleidusi tiek daug absolventų, kad, jeigu visi suremsime pečius, mūsų Alma Mater klestės ir ateinančius 100 metų“, – kalbėjo I. Tarvydis.

Seimo nariai – „ŽŪA alumni“ Seimo skyriaus vadovas Jonas Varkalys ir šio skyriaus narys Justinas Urbanavičius –  sveikinimo žodį tarė visų 29-ių šio skyriaus narių vardu. Jie dėkojo už visą Akademijos 100-mečiui skirtą renginių ciklą, kuris skatina sugrįžti į savąją Alma Mater bei prisidėti prie jos ateities kūrimo. Seimo nariai taip pat paragino visus šventės dalyvius plojimais padėkoti VĮ Valstybinių miškų urėdijai, jos vadovui Valdui Kaubrei, už šios įmonės žmonių išaugintus sodinukus naujajam ąžuolynui, taip pat VDU ŽŪA komandai, puikiai atlikusiai visus parengiamuosius ir organizacinius darbus.

Prasminga partnerystė

Už tvirtą partnerystę, šaliai rengiamus aukštos kvalifikacijos specialistus bei prasmingą 100-mečio ąžuolyno sodinimo iniciatyvą VDU Žemės ūkio akademijai dėkojo Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytautas Buivydas, su simboline dovana – šachmatų lenta laisvalaikiui ąžuoliukų paunksmėje – atvykęs AB „East West Agro“ vadovas Gediminas Kvietkauskas, UAB „Dotnuva Baltic“ vykdantysis direktorius Dangis Valaitis, priminęs, kad jo atstovaujama įmonė taip pat veikia Dotnuvoje, kurioje gimė Lietuvos žemės ūkio mokslas, UAB „Dojus Agro“ direktorė Diana Tatarūnaitė Zubenienė, prisipažinusi gerai žinanti, kiek daug darbo tenka įdėti puoselėjant jaunus medžius, UAB „Agrokoncernas“ komercijos direktorius Arnas Radzevičius, su šypsena prognozavęs, kad ąžuolynas bus ta romantiška vieta, kurioje susipažins ir bendraus naujos jaunos studentiškos šeimos. Žemės ūkio kooperatyvo „Lietuviško ūkio kokybė“ administracijos vadovas Mindaugas Maciulevičius dėkojo Akademijai už bioekonomikos plėtros skatinimą, tvarumo idėjų puoselėjimą, Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos direktorius Andrius Marinas – už VDU ŽŪA ekspertų indėlį kuriant sektorių dar sparčiau modernizuojančias inovacijas bei linkėjo Akademijai kilti tik aukštyn drauge su vainikus į dangų kelsiančiais ąžuolais.

Atliekamais kūriniais šventinę renginio nuotaiką kūrė Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Ingrida Kažemėkaitė, Iveta Kalkauskaitė, Joris Rubinovas bei VDU Muzikos akademijos lektorius Paulius Kaminskas ir pianistas Dominykas Šimonis. Ir netikėtai neplanuota bei nesurežisuota į metraštį įeisiančia visos šventės simboline kulminacija tapo bendras rankomis susikibusių visų dalyvių ratas, suskambus posmui „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos…“

VDU ŽŪA 100-mečio ąžuolyne 2024 m. balandžio 12 d. buvo pasodinti 38 vardiniai ąžuolai asmenų ar bendruomenių, lydėjusių ir tebelydinčių VDU Žemės ūkio akademiją šimtmečio keliu ir kasdien kuriančių istoriją. Šie asmenys ir bendruomenės tai:

 • Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus
 • LR žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas
 • LR aplinkos ministras Simonas Gentvilas
 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
 • Valstybinių miškų urėdijos Generalinis direktorius Valdas Kaubrė
 • Vyskupas Rimantas Norvila
 • Kauno rajono meras Valerijus Makūnas
 • Rektorius emeritas prof. habil. dr. Albinas Kusta
 • Rektorius prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas
 • Rektorius emeritas prof. dr. Antanas Maziliauskas
 • Rektorius prof. dr. Juozas Augutis
 • Kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė
 • Klubas „ŽŪA alumni“
 • Klubo „ŽŪA alumni“ LR Seimo skyrius
 • VDU Žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetas
 • VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas
 • VDU Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakultetas
 • VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakultetas
 • VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos tyrimų institutas
 • VDU Žemės ūkio akademijos Verslo ir socialinės partnerystės centras
 • VDU Žemės ūkio akademijos Bandymų stotis
 • VDU Žemės ūkio akademijos mokomasis ūkis
 • Sambūris „Gerumo ąžuolas“

Reiškiant padėką ir pagarbą VDU ŽŪA mecenatams, kurių nuolatinė pagalba ir nuoširdus rūpestis stiprina VDU Žemės ūkio akademiją, 100-mečio ąžuolų giraitėje augs šių mecenatų vardiniai ąžuolai:

 • UAB „Rovaltra“
 • AB „Lytagra“
 • UAB „Dotnuva Baltic“
 • UAB „Baltic Agro“
 • UAB „Delaval“
 • UAB „Dojus agro“
 • UAB „Agrochema“
 • UAB „Žemtiekimas“
 • UAB „Ivabaltė”
 • UAB „Plungės Jonis“
 • UAB „Agrokoncernas“
 • VšĮ „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba“
 • UAB „East West Agro“
 • Mocevičiaus firma „Ginalas“
 • UAB „Baltic Agro Machinery“

VDU ŽŪA 100-mečio ąžuolyno sodinimo šventės rėmėjai: Žemės ūkio ministerija, Valstybinių miškų urėdija, Visuomeninis sambūris „Gerumo ąžuolai“.

Daugiau renginio akimirkų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Rodyti visus komentarus