Pedagogams – perkvalifikavimo ir projekto „Tęsk“ galimybės

21946 60

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia pedagogus dalyvauti Universiteto pedagogų perkvalifikavimo programose bei projekto „Tęsk“ programoje. Abi šios programos pedagogams suteikia galimybes mokyti antrą mokomąjį dalyką arba dirbti pagal antrą specializaciją.

Galimybė mokyti dviejų ar daugiau dalykų ypač aktualu dirbantiems pedagogams nedidelėse regionų mokyklose, kuriose darbo krūviai yra nedideli, o mokyklose trūksta tam tikrų sričių specialistų. Bus atsižvelgiama ir į konkretaus regiono poreikius.

Vytauto Didžiojo universiteto pedagogų perkvalifikavimo programos

Vytauto Didžiojo universitetas siūlo šias programas Kaune ir Vilniuje:

 • gamtos mokslų moduliai (fizikos, chemijos, biologijos, geografijos);
 • tiksliųjų mokslų moduliai (matematikos);
 • kalbų moduliai (anglų, lietuvių, lenkų kalbų);
 • ikimokyklinio ugdymo modulis;
 • pradinio ugdymo modulis;
 • istorijos modulis;
 • technologijų modulis;
 • meninio ugdymo moduliai (šokio, muzikos, dailės, teatro ir kino);
 • fizinio ir sveikatos ugdymo modulis;
 • socialinės pedagogikos modulis;
 • specialiosios pedagogikos modulis;
 • religijos pedagogikos modulis;
 • informatikos modulis.

Studijos, priklausomai nuo turimų mokytojo kompetencijų, truks 1,5 metų (3 semestrus). 1 semestro kaina – 1475,5 Eur. Programos nėra finansuojamos universiteto ar kitomis lėšomis.

Susidarius pakankamam pretendentų į pasirinktos programos modulį skaičiui, studijos bus vykdomos Kaune ir Vilniuje. Pakankamam pretendentų į pasirinktos programos modulį skaičiui nesusirinkus, bus apsispręsta, kur vyks ir ar vyks to modulio studijos.

Projekto „Tęsk“ pedagogų perkvalifikavimo programos

Projekto „Tęsk“ programoje šiemet siūlomi du moduliai:

 • pradinio ugdymo modulis Kaune;
 • ikimokyklinio ugdymo modulis Vilniuje.

Studijos finansuojamos projekto „Tęsk“ lėšomis.

Studijų vykdymas ir priėmimas

Tiek VDU siūlomų pedagogų perkvalifikavimo programų, tiek projekto „Tęsk“ programų vykdymas pritaikytas dirbantiems. Paskaitos vyks nuo 2020 metų rugsėjo mėn. penktadieniais (po pietų) ir šeštadieniais, konsultacijos su dėstytojais organizuojamos nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir užduotims atlikti informacija pateikiama virtualioje Moodle aplinkoje. Paraiškos dalyvauti abejose programose priimamos internetu nuo 2020 m. balandžio 15 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. 23:59 val.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

 • aukštasis pedagoginis ar jam prilygintas išsilavinimas.

Reikalavimai pareiškėjams, pretenduojantiems į projekto „Tęsk“ finansuojamą programą:

 • pareiškėjas dirba arba ketina dirbti pedagogu valstybinėje, savivaldybės ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją / kvalifikaciją; Pirmumas bus teikiamas dirbantiems ugdymo įstaigoje pedagogu arba turintiems darbo pasiūlymą bei galimybę įsidarbinti nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos;
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam arba ketinančiam dirbti ugdymo įstaigoje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks ugdymo įstaigos vadovo ar steigėjo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją / kvalifikaciją.

Dokumentų pateikimas. Prašymai studijuoti pateikiami internetu sistemoje (prisijungus pasirinkti prašymo formą „Priėmimo į pedagogų perkvalifikavimo modulius forma“).

Internete užpildžius prašymą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

 • aukštojo mokslo baigimo diplomų kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • diplomų priedėlių kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
 • darbdavio rekomendacija (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio).

Rezultatų paskelbimas

Atrankos į studijas posėdžiai vyks birželio 5 d., penktadienį, VDU Švietimo akademijoje Kaune: Jonavos g. 66 ir Vilniuje: T. Ševčenkos 31. Posėdžių tvarkaraštis Kaune ir Vilniuje bus paskelbtas atskiru pranešimu VDU Švietimo akademijos internetiniame puslapyje.

Atrankos posėdyje pretendentams dalyvavimas privalomas (jei tuo metu Lietuvoje nebūtų atšaukta nepaprastoji padėtis, atrankos posėdis vyks nuotoliniu būdu; kandidatai bus informuoti asmeniškai).

Apie atrankos rezultatus dalyvavusieji bus informuoti per 15 darbo dienų elektroniniu paštu paraiškos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

Pastabos

Atranką į studijas vykdo Vytauto Didžiojo universitetas. Atrankos vykdytojas gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją. Paraiška, pateikta po nurodyto termino pabaigos, jei nevyks papildoma atranka, nebus priimta ir svarstoma.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant nustatytų reikalavimų arba nevisiškai užpildytos, nebus vertinamos.

Daugiau informacijos

Ketinantiems studijuoti Kaune:

 • Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorė Vaida Lukšienė
 • El. paštas vaida.luksiene@vdu.lt
 • Telefonas (8 37) 327875

Ketinantiems studijuoti Vilniuje:

 • Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija
 • Studijų koordinatorė Romutė Šainer
 • El. paštas romute.sainer@vdu.lt
 • Telefonas (8 610) 67 303

Komentarai

Daiva

Sveiki, ar iš ankstesnių studijų bus užskaitomi dalykai ir ar nuo to kainą mažėja? Dėkoju

Vytauto Didžiojo Universitetas

Laba diena, Daiva, ankstesnių studijų dalykai gali būti užskaitomi, kaina dėl to sumažėtų. Dėl konkrečių studijų dalykų užskaitymo kreipkitės naujienos apačioje nurodytais kontaktais.

Rima

Laba diena, turiu ikimokyklinio pedagogo išsilavinimą, dirbu ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir lietuvių kalbos mokytoja, esu baigusi Vilniaus pedagoginę kolegiją 2000 metais. Tada dar buvo aukštesnysis išsilavinimas. Dabar norėčiau studijuoti lietuvių kalbos modulį, ar yra galimybė įstoti. AČIŪ

Aušra

Ar bus priimami mokytojai, kurie dirba privačiose ugdymo įstaigose?

Vytauto Didžiojo Universitetas

Laba diena, Aušra, taip, privačiose ugdymo įstaigose dirbantys mokytojai bus priimami.

Dovilė

Pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį diplomą gausiu tik birželio mėnesį. Ar turiu galimybę įstoti ir jį pateikti vėliau? VDU edukologijos magistro laipsnį esu įgijusi 2004 m.

Vytauto Didžiojo Universitetas

Laba diena, Dovile, įgytą pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą galėsite pateikti vėliau.

Viktorija Kaušienė

Sveiki, ar yra numatomų valstybės finansuojamų studijų? Dėkui.

Vytauto Didžiojo Universitetas

Laba diena, "Tęsk" projekto programos Pradinio ugdymo modulis Kaune ir Ikimokyklinio ugdymo modulis Vilniuje yra finansuojami iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Aušra

Laba diena, Noriu pasidomėti.Dirbu mokytojos padėjėja, turiu aukštąjį universitetinį išsilavinimą , bet ne pedagoginį. Ar galiu stoti į pradinį ugdymą? Įstaiga, kur dirbu mane rekomenduotų ir siųstų mokytis. Dėkoju.

Ilona Tandzegolskienė

Laba diena Aušra, į šiuos modulius priimami studijuoti tie, kurie turi pedagogo kvalifikaciją. Pirma Jums reikėtų įgyti pedagogo kvalifikaciją.

Elzė

Laba diena. Norėjau sužinoti, ar ikimokyklinio ugdymo modulio studijų pabaigoje bus rašomas ir ginamas baigiamasis darbas?

Žydrūnė

Laba diena. Turiu ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją, ugdymo mokslo magistro laipsnį. Ar yra galimybė, jei taip, kokia, įgyti logopedo kvalifikaciją? Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Gerda

Sveiki, norėčiau sužinoti, kar šios studijos suteikia bakalauro laipsnį.

Anonimas

Šios studijos bakalauro laipsnio nesuteikia.

Snežana

Sveiki. Jeigu gerai supratau nemokamai studijuoti(su tesk programa) siais metais nera galimybes ? 😊

Snežana

Norėčiau i ikimokyklini modeli ar yra galimybe studijuoti nemokamai?

Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto „Tęsk“ programoje šiemet siūlomi du moduliai: pradinio ugdymo modulis Kaune; ikimokyklinio ugdymo modulis Vilniuje. Šiuos modulius pasirinkusiems yra galimybė studijuoti nemokamai.

Jurga

Laba diena, norėčiau studijuoti meninio ugdymo modulį-teatrą. Ar renkama tokia grupė?

Paulius

Sveiki, esu baigęs psichologijos studija VDU. Dirbu mokykloje, turiu darbdavio rekomendacijas ar galiu pasinaudoti 'Tęsk' projekto sąlygomis?

Evelina

Sveiki, esu baigusi VDU bendrąją muzikos didaktiką, dirbu meno mokykloje. Susidomėjau Jūsų siūloma pradinių klasių ugdymo programa.

Vytauto Didžiojo universitetas

Projekto „Tęsk“ programoje šiemet siūlomi du moduliai: pradinio ugdymo modulis Kaune; ikimokyklinio ugdymo modulis Vilniuje. Šiuos modulius pasirinkusiems yra galimybė studijuoti nemokamai.

Ivona

As baigiau pradinio ubdyma .Ar imanoma studijuoti kalbas?

Lina P.

Sveiki,2018 metais baigiau Vilniaus kolegiją. Pradinio ugdymo pedagogiką. Šiuo metu dirbu socialinį darbą ir noriu persikvalifikuoti. Ar galiu pretenduoti į socialinės pedagogikos modulį, pagal TĘSK projektą.?

Vytauto Didžiojo universitetas

Galime priimti Jus tik mokamas socialinės pedagogikos modulio studijas.

Nijolė

Laba diena, ar yra galimybė studijuoti specialiosios pedagogikos modulius, jeigu dirbama profesinėje mokykloje, ar profesinio mokymo centre, kuriame vykdomos profesinio mokymo programos mokiniams su specialiaisiais poreikiais. Ačiū

Jovita

Laba diena, dirbu darželyje bet mano universitetinis diplomas (europos studijos) išvis nieko bendro su ikimokykliniu neturi ar įmanoma stoti turint tokį diplomą pagal ,, Tęsk" programa?

Vytauto Didžiojo universitetas

Į šiuos modulius priimami studijuoti tie, kurie turi pedagogo kvalifikaciją. Pirma Jums reikėtų įgyti pedagogo kvalifikaciją.

Laura

Laba diena, 2012 metais esu baigusi LEU istorijos fakultatą bakalauro studijas ir įgijau istorijos mokytojo specialybę. Kadangi LEU yra dabar prijungta prie VDU ar man reikia pateikti diplomo kopiją ir jo priedą norint studijuoti VDU projekte Tęsk ikimokyklinio ugdymo specialybę.

Romutė

Sveiki, Laura, taip, diplomo kopiją ir jo priedą reikia pateikti.

Edita

Laba diena, esu baigusi muzikos pedagogikos bakalaurą VPU (LEU ) - norėčiau toliau studijuoti pradinį ugdymą Vilniuje, pagal "tęsk" programą - šiuo metu dirbu meninio ugd. pedagoge priešmokyklinėje įstaigoje. Ačiū.

Daiva

Laba diena, 2001 m VPU esu įgijusi sociologijos bakalaurą ir mokytojo kvalifikaciją, tačiau mokykloje nesu dirbusi. Ar galėčiau pretendduoti į programą "TĘSK" pradiniui ugdymui?

Ilona

Daiva, jeigu turite rekomendaciją iš mokyklos, kad Jus priimsi pasibaigus studijoms dirbti. Galite pretenduoti.

Eglė

Laba diena, dirbu darželyje, bet sutartis baigiasi rugpjūčio 30 d. ir nebus pratęsta. Ar galiu pretenduot į ikimokyklinio ugdymo programą pagal "Tęsk" projektą? Ar reikalinga tokiu atveju darbdavio rekomendacija? Ačiū

Rasa

sveiki, ar galima pretenduoti i perkvalifikavimo kelias programas? Forma pildant internetu galimybe pasirinkti tik viena pozicija. Tokiu atveju reiketu pildyti du prasymus? Dekoju

Renata

Sveiki, noriu sužinoti kada paaiškės ar susirinko pakankamas pretendentų į pasirinktos programos modulį (menų) skaičius?

Albina

Laba diena. Esu baigusi aukštesniąją pedagoginę mokyklą, pradinių kl.mokytojos specialybę. Mokytoja dirbu 20m.( pastaruosius 10 m.ikimokyklineje grupėje). Ar su tokiu išsilavinimu galėčiau stoti į ikimokykl.ugd.modulį? Ačiū.

Ramunė

Sveiki, turiu pedagognį išsilavinimą, jeigu stočiau į ikimokyklinį modulį, kiek truktų mokslas, ar būtų mokamas ir ar mokslai vykas nuotoliniu būdu? Ar į paskaitas reiks nuvykti?Ačiū

Vida

Laba diena, Šiaulių (Institute) Universitete esu baigusi specialiosios pedagogikos studijas 1994 m. ir 2007 m.baigiau taikomosios kūno kultūros studijų programą bei įgyjau edukologijos magistro laipsnį. Nors esu baigusi specialiosios pedagogikos studijas, logopedo kvalifikacijos neturiu, o mokyklose šiuo metu labai trūksta šių specialistų. Norėčiau pasiteirauti: gal bus ruošiama logopedijos kvalifikacijos programa? Pagarbiai, Vida Škimelienė

Ilona

Vida, VDU ateityje (kitais metais) tikrai turės tokį modulį.

Agnė

Sveiki, ar galima pateikti fotografuotus dokumentus ar reikia skenuoti? Ačiū.

Ilona

Pauliai, noriu pasitiklinti ar turite pedagogo kvalifikaciją? Taip pat kokią programą norite pasirinkti, nes šiais metais Tęsk programa siūlo Pradinį ir ikimokyklinį modulius.

Ilona

Agne, taip galite pateikti ir fotografuotus. Bet yra Fast Scan programėlė, ją galima įdiegti į telefoną ir tada dokumentai puikiai pdf formatu gali būti sutvarkomi :) Sėkmės.

erika

Laba diena. Ar bus specialiojo pedagogo programa?

Jolita

Laba diena, kas apmokėtų studijas, jeigu norėčiau studijuoti anglų kalbą?

Vesta

Sveiki, esu baigus LEU geografijos pedagogiką, o šiuo metu studijuoju spec. pedagogikos magistrą (birželį baigiu), tad noriu paklausti dėl spec. pedagogikos modulio. Į ką orientuotos tos studijos, nes domintų labiau logopedinė sritis?

Vera

Laba diena. Ikimokyklinio ugdymo programa bus 2020 m. vykdoma tik Vilniuje? Kaune šansų nėra? Paskaitų lankymas būtinas? Ar įmanomas nuotolinis studijavimas? Koks tvarkaraštis? T. y., kiek valandų penktadienį, šeštadienį tenka studijoms ir kiek tokių savaitgalių per mokslo metus? Ačiū už informaciją.

Eglė

Sveiki, Ar yra tikimybė, kad susirinktų grupė į meninio ugdymo(dailės) programos modulį Vilniuje?

Dovilė

Sveiki, Ar bus papildomas priėmimas į mokamas studijas ikimokyklinio ugdymo programą Kaune, VDU, studijų trukmė 1,5 metų?

Monika

Sveiki. Esu baigusi istorijos bakalaurą ir Edukologijos magistrą. Norėčiau persikvalifikuoti į geografijos mokytoją. Būtų įdomu sužinoti, kad nesikartos disciplinos, o jei bus atitinkamų, ar mokama suma keisis? O gal yra nemokamų studijų norintiems persikvalifikuoti į geografiją? Ačiū

Reda

Laba diena. Kaip suprantu tik geografijos modulio nėra. Yra tik bendras visų gamtos mokslų modulis. Esu baigusi istorijos bakalaurą .Ar yra galimybė nemokamų studijų pesikvalifikavimas tik į geografijos mokytoją? Ačiū.

Kristina

Laba diena. LEU 2012 m. Įgijau ekonomikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Dirbu mokykloje, noriu pagal TĘSK programą persikvalifikuoti į pradinį ugdymą. Negaliu pildyti sutarties su VDU, nes ten nėra ekonomikos modulio. Kur save priskirti ? :)

Pedagogas

La

Idomu

Laba diena. Ar bus papildomas priėmimas į rusų kalbos modulį?

Viktoriją

Tai yra pats blogiausias projektas, kuriame galite dalyvauti. Projekto organizatoriai nesilaiko sutarties sąlygų, nerengia jokių mokymų, nors įsipareigoja sutartimi. Projektą organizuojantys asmenys teikia netikslią ir net melagingą informaciją. Kelia reikalavimus, nors patys nevykdė sutarties sąlygų. Nerekomenduoju dalyvauti šitame projekte, nešvaistykite savo laiko.

Ramunė

Laba diena, norėčiau pasiteirauti ar bus vykdomas papildomas paraiškų priėmimas Vilniuje į specialiosios pedagogikos modulį? Ar yra galimybę gauti valstybės finansuojamą vieta? Kaip vykdomos paskaitos? Turiu pedagogo kvalifikaciją ir dirbu spec.mokykloje. Ačiū už informaciją.

Milda

Ar bus galimybė studijuoti pagal projektą Tęsk 2021-2023 metais?

Aušra

Laba diena. Noriu pasiteirauti, ar bus vykdomas papildomas priėmimas į Specialiosios pedagogikos modulį Kaune šiais metais? Ačiū.

Rūta

Sveiki, domina perkvalifikavimo programa į pradinį ugdymą. Turiu išsilavinimą ir kvalifikaciją biologijos mokytojos, baigiau LEU 2014 metais. Neseniai apsigyvenau ir įsidarbinau Vilniuje, privačioje pradinėje mokykloje. Ar tokiu atveju patekus į TĘSk programą, tektų važinėti į Kauną paskaitoms, ar būtų galimybė prisijungti nuotoliniu būdu? Kitas klausimas dėl sąlygų atitikimo. Dirbu privačioje mokykloje, kuri yra VšĮ. Jūsų iškeltuose reikalavimuose rašoma: " "pareiškėjas dirba arba ketina dirbti pedagogu valstybinėje, savivaldybės ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją / kvalifikaciją Ar vis tiek turiu pilną teisę dalyvauti projekte nemokamai? Dėkoju iš anksto.

Anna

Sveiki, Esu baigusi VPU -rusų filologija /2001 m/-bakalauro studijos.Šiais mokslo metais noriu įstoti į Logopedijos modulinė programą VDU Kaune.. Ar turiu galimybė dalyvauti įstojimo konkurse?Taipogi noriu paklausti kaip pateikti internetu prašymą internetu dėl dalyvavimo konkurse į šį modulinė programą ir ,kur galiu rasti prašymo formą uzpildymui.. Dėkoju.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

Rodyti visus komentarus