VDU Garbės profesorius Z. Lydeka: didžiausias įvertinimas – žmonės

3059 1

Birželio 27 d., 13 val. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Senato pirmininkui prof. Zigmui Lydekai įteiktos VDU Garbės profesoriaus regalijos.

„Visada sakiau, kad vien profesinė veikla, vien mokslo bei technikos pažanga be humaniškų vertybių neturi prasmės. Zigmas Lydeka yra puikus to pavyzdys“, – iškilmių metu kalbėjo VDU Tarybos pirmininkas, prezidentas Valdas Adamkus. – Savo visos profesinės veiklos metu jis nesivadovavo vien ekonomikos mokslo teorijomis, kurias kaip mokslininkas ir akademikas puikiai išmano. Universitetą jis formavo lyg socialiai atsakingo verslo struktūrą, įtraukiant visus jos dalyvius“.

Garbės profesoriaus vardas mokslininkui suteiktas socialinių mokslų srityje už jo nuopelnus plėtojant VDU, vadovavimą universitetui 2006–2015 metais bei svarų indėlį į Lietuvos ekonomikos mokslus.

Didžiausias įvertinimas – žmonės

„Universitetas į mano gyvenimą įsikala ir šiuo žmogiškuoju aspektu. Pirmiausia ir svarbiausia, Vytauto Didžiojo universitetas man padovanojo brangiausius ir artimiausius žmones gyvenime. Esu dėkingas Universitetui už sutiktus nuostabius, išprususius, atsidavusius žmones – jaunus ir vyresnius kolegas, bendradarbius ir bendraminčius“, – mintimis dalijosi VDU Garbės profesorius Zigmas Lydeka.

Profesorius šventinėje kalboje pristatė savo profesinį kelią, kuris, anot jo, buvo kupinas paradoksų, bei akcentavo didžiausią savo gyvenimo dovaną – jausmą būti universiteto žmogumi bei privilegiją dirbti ir mokytis iš savo studentų.

„Mano dėstomas ekonomikos mokslas toli gražu nėra kasdienybės buhalterijos teorija. Ekonomika taip pat teikia universalijas, neišvengiamai yra susijusi su visuminiu žmogaus pažinimu, – kalbėjo prof. Z. Lydeka. – Algoritmų, statistinio modeliavimo ir dirbtinio intelekto laikais, per dažnai užmirštame pamatus, kad ekonomika yra socialinių, ne tiksliųjų mokslų atstovė. Vadinasi, ekonomikoje pirmiau pinigų, finansų rinkų ar teorijų eina žmogus“.

 

Anot jo, kiekvienas geras mokytojas pritartų, kad mokymas – retai vienkryptis, tai abipusis mainų procesas. „Džiaugiesi galėdamas ne vien duoti, bet iš jaunų žmonių pagarbiai priimti tą, ką jie su savimi atsineša. Stengiesi giliai įžvelgti pasislėpusius studentų gabumus, pastebėti ir pakylėti  nepastebimas kasdienes pastangas. Geram mokytojui svarbu suprasti ir tikrąsias jauno žmogaus motyvacijas. Negali pasiduoti pagundai jį vertinti ne pagal jo, bet pagal savuosius vertybinius orientyrus. Toks kelias veda į akligatvį“, – analizavo prof. Z. Lydeka.

Į iškilmes, kuriose prof. Z. Lydeka atsiėmė VDU Garbės profesoriaus regalijas, rinkosi įvairių kartų studentai. Tarp jų – ir VDU absolventas, banko „Swedbank“ Lietuvoje vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis.

Savo šventinėje kalboje jis prisiminė laikus, kai studijavo VDU ir pirmame kurse jam mikroekonomiką dėstė prof. Z. Lydeka, tuomet ėjęs VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekano pareigas. Kažkada profesorius N. Mačiuliui net siūlė studentus kartu mokyti vieno dalyko. „Garbės profesorius – tai profesorius, dėl kurio universitetui yra garbė turėti tokį bendruomenės narį, todėl absolventų vardu noriu ne tik pasveikinti, bet ir padėkoti“, – į Z. Lydeką kreipėsi buvęs studentas, ekonomistas N. Mačiulis.

Vertybėmis paremta veikla ir pilietinė atsakomybė

VDU Tarybos pirmininkas, prezidentas V. Adamkus dalijosi pastebėjimais, jog nuo pat atkūrimo šį universitetą ir jo žmones visada vienija entuziazmas kurti savo kultūrą, mokslą, nors pradžioje ir neturint tam pakankamai stiprių pajėgų.

„Vytauto Didžiojo universitetas turėjo įgyvendinti misiją, kurios dėka suspindėtų švietimas ir ypač humanitariniai mokslai, kultūra. Suprasdami, jog formuojant naują Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės etapą valstybei itin svarbus yra vertybinis atgimimas, pagrįstas žmonių laisve kurti orų gyvenimą, šio akademinio židinio kūrėjai šį iššūkį drąsiai priėmė“, – kalbėjo V. Adamkus.

Prezidento teigimu, Zigmui Lydekai dar einant universiteto rektoriaus pareigas, su laisvės ir drąsos dvasia buvo kuriama mokslo pažanga, formavosi nauji mokslo židiniai ir akademiniai padaliniai. „Čia ir toliau brendo stiprios dvasios asmenybės, kurių profesinė veikla ir moksliniai tyrimai per pastarąjį dešimtmetį davė daug impulsų mūsų valstybės viešajam gyvenimui. Linkiu, kad ir toliau universitetas į savo gretas trauktų daugiau tokių laisvomis idėjomis gyvenančių žmonių, kaip Zigmas Lydeka“, – ir toliau vertybėmis paremta veikla universitetą kvietė vadovautis V. Adamkus.

VDU rektoriaus prof. Juozo Augučio teigimu, viešojoje erdvėje prof. Z. Lydeka nevengia dėstyti savosios pozicijos: universiteto misija nėra tenkinti darbo rinkos poreikius; universitetas – tai kūrybos žmonių sambūris. „Ekonomisto Zigmo Lydekos požiūris visados atspindėjo humanitarinę VDU dvasią. Technologijos, anot jo, neturėtų eiti pirma žmogaus. Asmenybė – štai kas visų svarbiausia., – pasakojo VDU rektorius. – Tada, kai juntame mūsų dvasios pasaulio aižėjimą, kviečiama siekti darnos, ieškoti tiltų tarp skirtingose srityse vykstančių procesų, sieti istorijos ir antropologijos, kalbų ir etnologijos, gamtos mokslų žinias“.

Kaip pastebi prof. J. Augutis, Zigmas Lydeka niekuomet neužsisklendė kabinete, nors ir koks svarbus jis būtų. Visados rūpintasi Lietuvos mokslo reikalais.

Svarbu atrasti savąjį kelią

VDU Garbės profesorius Z. Lydeka akcentavo, jog šiandien, kai šiuolaikinėje ekonomikoje iki šiol nematytu mastu išaugo kompleksiškumas, kai net įmonių vadovams nebeužtenka išmanyti vien bendrovių finansus ar verslo valdymą, tačiau privalu būti įkvepiančiu kalbėtoju ir neblogu pardavėju, artes liberales atrodo gerokai pralenkęs laiką. „Tai pamoka kiekvienam mūsų – gerai apsvarsčius visus „už“ ir „prieš“ pasirinkti savąjį kelią ir eiti juo nepaisant nei pašaipų, nei kritikos“, – teigė profesorius.

Dėkodamas už iškilmes, visiems kolegoms, vyresniems ir jauniesiems, prof. Z. Lydeka linkėjo to ypatingo jausmo – būti  universiteto žmogumi. „Šią akimirką nenorėčiau būti niekur kitur pasaulyje, – džiaugėsi VDU Garbės profesorius. – Mano dabartis pilna naujų veidų ir darbų, nes man leista prisiliesti prie ateities. Aš esu mokytojas, universiteto dėstytojas, tai vienintelė mano kada nors turėta profesija. Šia prasme esu laimingiausias iš visų dirbančių žmonių ir už tai esu dėkingas kiekvienam jūsų“.

Plačiau apie VDU Garbės profesoriaus Zigmo Lydekos profesinę veiklą

Vadovaudamas Universitetui ir dirbdamas jame prof. Z. Lydeka sukaupė didelę organizacinę darbo patirtį kaip Lietuvos mokslo tarybos narys, Studijų ir mokslo finansavimo nuolatinių ekspertų komisijų pirmininkas (1999–2006), Lietuvos  aukštojo mokslo tarybos narys (2000–2004), Lietuvos universitetų rektorių konferencijos viceprezidentas (2011–2012), Lietuvos banko Vlado Jurgučio premijos skyrimo komisijos narys (2013–2015), Lietuvos mokslo premijų komisijos narys, Studijų kokybės vertinimo centro ir Profesinio mokymo metodikos centro ekspertas.

Prof. Z. Lydeka aktyviai dalyvavo formuojant Lietuvos aukštojo mokslo politiką – kaip Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupių, rengiančių aukštojo mokslo veiklos ir planavimo norminius dokumentus, narys, LR Vyriausybės darbo grupių, rengiančių mokslo ir studijų plėtros projektus, narys. Pastaruoju metu jis dirba įvairiose LR Vyriausybės komisijose.

Vadovavimo VDU metu prof. Z. Lydekos pastangomis universitetas sustiprėjo materialiai, išsiplėtojo studijos ir tyrimai. 2011 m. įsteigtas naujas universiteto akademinis padalinys – VDU Muzikos akademija, 2014 m. Jonavos gatvėje buvo atidarytas renovuotas, šiuolaikiškas Socialinių mokslų ir Teisės fakultetų pastatas, įkasta simbolinė kapsulė būsimo studijų ir mokslo centro pastato vietoje V. Putvinskio gatvėje. Tais pačiais metais įkurtas Menų fakultetas moderniose renovuotose patalpose Muitinės g. 7, rekonstruotos Gamtos mokslų fakulteto laboratorijos Ž. E. Žilibero g. 7, pastatytos naujos laboratorijos Vileikos g. 8, modernizuota Vaclovo Biržiškos biblioteka, įrengtos aukščiausius technologinius reikalavimus atitinkančios serverių patalpos K. Donelaičio g. 52, sukurta moderni virtualizacijos aplinka.

Prof. Z. Lydeka 2002–2003 m. buvo apdovanotas aukščiausio laipsnio valstybės stipendija nusipelniusiam mokslininkui. 2008 m. jam įteiktas Nyderlandų Karalystės Oraniečių-Nasau dinastijos Komandoro ordino kryžius, 2009 m. – Gardino valstybinio Jankos Kupalos universiteto aukso medalis, 2011 m. Palaimintojo Jono Pauliaus II medalis, 2014 m. Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“, 2015 m. Kauno miesto savivaldybės 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas.

Mokslininko tyrimų kryptys – ekonomikos filosofija, sistemų transformacijos metodologija, verslininkystės teorija ir praktika, firmų reorganizavimas.

VDU Garbės profesoriaus vardas yra suteiktas ir kitiems universiteto vadovams: akademikui Jurgiui Vilemui, profesoriui Algirdui Avižieniui, profesoriui Broniui Vaškeliui bei profesoriui, akademikui Vytautui Kaminskui.

Komentarai

KKK

Čia tik mačiulio ir betrūko....

Komentuoti: KKK Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.