Literatūros kūryba, kritika ir komunikacija

Studijų programos paskirtis — parengti plataus profilio literatūrologus, gebančius kūrybiškai tirti, interpretuoti, vertinti ir pristatyti literatūros reiškinius bei procesus. Baigę programą magistrai gebės profesionaliai veikti literatūros lauke, identifikuoti ir spręsti įvairias literatūrologines problemas, kurti originalius literatūros komunikacijos projektus.
Baigus programą suteikiamas humanitarinių mokslų srities literatūrologijos krypties magistro laipsnis.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX035
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Literatūrologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120