Literatūra ir spauda

Studijų programos „Literatūra ir spauda“ paskirtis - parengti plataus profilio literatūrologus, dirbančius mokslo, švietimo, kultūros, leidybos ar viešosios komunikacijos įstaigose ir tiriančius bei vertinančius literatūros reiškinius. Ir tokiu būdu lavinančius visuomenės literatūrinę kompetenciją bei savimonę.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX035
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Literatūrologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados