Taikomoji anglų kalbotyra

Magistrantūros studijų programa „Taikomoji anglų kalbotyra“ yra skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistus, kurie būtų įgiję dviejų kalbų ir kultūrų (anglų ir lietuvių) lyginimo žinių ir vertinimo įgūdžių ir gebėtų jas savarankiškai taikyti dirbdami mokslo ir kultūros institucijose, verslo firmose, įvairaus pobūdžio tarptautinėse institucijose ir projektuose, ypač tose įstaigose ir organizacijose, kurios bendradarbiauja su Europos Sąjungos šalimis. Rengti aukštos kvalifikacijos vertėjus, įsisavinusius įvairių anglų ir lietuvių kalbų tekstų kūrimo, vertimo ir redagavimo principus, gebančius naudotis šiuolaikinėmis elektroninėmis terminų paieškos ir automatizuotomis vertimo atminties sistemomis. Rengti studentus tolesnėms studijoms doktorantūroje, išplečiant mokslinę-tiriamąją tematiką, kuri apimtų gretinamuosius lingvistinius, vertimo teorijos ir kultūrinius tyrimus.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX042
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Lingvistika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120