Kultūros paveldas ir turizmas

Kultūros paveldo ir turizmo programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos, plataus humanitarinio išsilavinimo kultūros paveldo ir turizmo specialistus, gebančius vertinti kultūros paveldą socialinių, istorinių, kultūrinių reiškinių kontekste, susieti įgytas žinias su pasauline teorija ir praktika. Paveldosaugos magistrai galės savarankiškai ir profesionaliai administruoti kultūros paveldo sferą, atlikti tyrimus, pritaikyti įgytas žinias turizmui, siekti efektyvaus kultūros paveldo viešinimo ir pristatymo Lietuvos visuomenei, užsienio turistams bei specialistams.

  • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX034
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Paveldo studijos
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados