Kultūros paveldas ir turizmas

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos, humanitarinio išsilavinimo kultūros paveldo ir turizmo specialistus, gebančius vertinti kultūros paveldą socialinių, istorinių, kultūrinių reiškinių kontekste, išmanančius teisinę paveldosaugos bazę ir joje reglamentuojamus kultūros paveldo apsaugos reikalavimus, gebančius savarankiškai ir profesionaliai administruoti kultūros paveldo sferą, atlikti mokslinius tyrimus paveldo tematika, pritaikyti įgytas žinias kultūrinio turizmo reikmėms, siekti efektyvaus kultūros paveldo viešinimo ir pristatymo Lietuvos visuomenei, turistams bei paveldo specialistams.

  • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX034
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Paveldo studijos
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados