Katalikų teologija

Katalikų teologijos studijų programa yra skirta parengti šiuolaikinės Katalikų teologijos problematikos tyrinėtojus, kurie gebės dirbti įvairiose katalikiškose institucijose, pritaikydami Katalikų Bažnyčios mokymą sielovadoje su jaunimu ir suaugusiais. Jų žinios apie žmogaus prigimtį, visuomenės bendruomeniškumo pagrindus ir ypač filosofinis mąstymas sudarys galimybę kūrybiškai save išreikšti įvairiose srityse, ypač dirbant sielovadoje. Baigusieji pažins krikščionišką tikėjimą, perduodamą per Šv. Raštą ir Katalikų Bažnyčios Tradiciją bei visuotinių susirinkimų ir popiežių mokymą, analizuos teologijos, filosofijos, istorijos ir modernių mokslų tarpusavio ryšį, interpretuos tikėjimo ir vertybių įtaką individams ir bendruomenei šiuolaikinėje pliuralistinėje visuomenėje.

 • Akademinis padalinys: Katalikų teologijos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX046
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Teologija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (5)
 • Programos apimtis kreditais: 300
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: 2028-08-31 (Akreditavimo įsakymas)
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas