Religinis švietimas

Studijų programos „Religinis švietimas“ tikslas – rengti aukštos klasės, plačios erudicijos, religijos studijų specialistus, gebančius kūrybingai panaudoti įgytą išsilavinimą, sekti ir įvertinti mokslo bei praktikos naujoves, taikyti turimas žinias religinio bei etinio švietimo tobulinimui; dirbti suaugusiųjų švietimo srityje. Studijų metu magistrantams sudaromos sąlygos tobulinti savo tikėjimo žinias nuolat besikeičiančios visuomenės ir asmenybės visapusiškos raidos kontekste. Programos absolventams suteikiamas religijos studijų krypties humanitarinių mokslų magistro laipsnis. Studijų programos kryptis: suaugusiųjų religinis švietimas.

  • Akademinis padalinys: Katalikų teologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX041
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Religijos studijos
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90