Informatikos sistemos (Duomenų inžinerijos specializacija)

Informatikos sistemos studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus informacinių technologijų (IT) specialistus, gebančius spręsti realaus pasaulio problemas, kurti ir diegti atitinkamus IT sprendimus, suprasti sąveiką tarp IT, visuomenės ir verslo. Pasirinkus "Duomenų inžinerijos" specializaciją, išmokstama pritaikyti duomenų ir sistemų analizės, mašininio mokymo ir dirbtinio intelekto metodus bei įrankius verslo, medicininėms, atvirų duomenų ir kitoms sistemoms.

 • Akademinis padalinys: Informatikos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121BX016
 • Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai (B)
 • Studijų kryptis: Informatika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL(4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų bakalauras
 • Studijų programos specializacijos: Duomenų inžinerija
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas