Taikomoji matematika

Parengti matematikus, gebančius taikyti matematikos žinias ir kurti matematinius modelius pramonės, verslo, finansų ir kitose srityse. Jiems bus suteiktas taikomosios matematikos krypties matematikos mokslų magistro laipsnis.

  • Akademinis padalinys: Informatikos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211AX007
  • Studijų krypčių grupė: Matematikos mokslai (A)
  • Studijų kryptis: Taikomoji matematika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL(2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Matematikos mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita