Valstybės institucijų administravimas

„Valstybės institucijų administravimas“ studijų programos tikslas – paruošti aukščiausio lygio viešojo administravimo specialistus-ekspertus ir analitikus, gebančius kūrybiškai taikyti studijų metu įgytas kompetencijas. Valstybės institucijų administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti ekspertines-analitines kompetencijas, reikalingas darbui politiką formuojančiose valstybės institucijose, tyrinėti viešojo administravimo ir viešosios politikos problemas, konsultuoti suinteresuotas institucijas ir asmenis Lietuvoje bei tarptautiniu mastu. Stojantieji turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX048
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Viešasis administravimas
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Viešojo administravimo magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita