Anglų filologija

Anglų filologijos bakalauro studijų programa skirta rengti plačios erudicijos anglų filologijos specialistus, gerai mokančius anglų kalbą, turinčius fundamentaliąsias filologines žinias ir reikiamas kompetencijas vertimo mokslo, literatūros teorijos, anglų kalbos dėstymo metodikos srityse ir gebančius anglų filologijos žinias sėkmingai taikyti praktikoje; ruošti plataus profilio anglų filologijos specialistus, mokančius kūrybiškai panaudoti įgytas žinias ir įgūdžius, turinčius profesinių gebėjimų, leidžiančių pradėti dirbti pasirinktoje veiklos srityje ir pasižyminčius poreikiu savarankiškai tobulintis bei kelti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ar tęsti studijas magistrantūroje. Ši programa leidžia paruošti specialistą, kuris įgijęs anglų filologijos bakalauro diplomą galėtų tęsti studijas anglų filologijos magistrantūroje ar pereiti į kitos krypties studijas, t.y. gali rinktis anglų filologijos, vertimo, kompiuterinės lingvistikos, edukologijos, žurnalistikos, politikos mokslų ir kt. krypčių magistrantūros studijas Lietuvos arba užsienio šalių universitetuose.

 • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX039
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Filologija pagal kalbą
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas