Istorija

Istorijos bakalauro studijų programa yra skirta parengti plataus humanitarinio išsilavinimo, orientuotus į tarpdisciplininius tyrimus, istorijos specialistus: sugebančius adekvačiai suvokti istorinės raidos bendrąsias tendencijas; atskirų laikotarpių specifiką, Lietuvos vietą pasaulio istorinės raidos kontekste; gebančius analizuoti atskirus istorijos reiškinius, procesus, įvykius bei jų sąsajas su dabartimi. Studijų programa „Istorija“ siekia paruošti specialistus galinčius savo profesines žinias pritaikyti valstybės, visuomenės ir verslo poreikiams, aktyviai prisidedančius prie istorinio palikimo populiarinimo ir išsaugojimo, dalyvaujančius pilietinės visuomenės kūrime.

 • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX044
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Istorija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas