Istorija

Istorijos bakalauro studijų programa yra skirta parengti plataus humanitarinio išsilavinimo, orientuotus į tarpdisciplininius tyrimus, istorijos specialistus: sugebančius adekvačiai suvokti istorinės raidos bendrąsias tendencijas; atskirų laikotarpių specifiką, Lietuvos vietą pasaulio istorinės raidos kontekste; gebančius analizuoti atskirus istorijos reiškinius, procesus, įvykius bei jų sąsajas su dabartimi, įgalina tyrinėti ir vertinti dinamiškiausius ir lemtingiausius tautos raidos lūžius, praeities ir dabarties įvykius, kultūros reiškinius, pritaikyti istorijos pamokas nūdienai.

#istorija #fundamentaliosžinios #tauta #praeitis #visuomenė #raida #kultūra #atmintis #LietuvairEuropa #dabartis

 • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX044
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Istorija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: 2024-07-31 (Akreditavimo įsakymas)
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas