Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas

Parengti profesionalius organizacijų ir verslo vystytojus, vadovus bei inovacijų kūrėjus, susipažinusius su naujausiais organizacijų kūrimo ir valdymo metodais bei modeliais, gebančius kurti ir įgyvendinti vertę kuriančias socialines bei verslo idėjas, bei inicijuojančius pokyčius ir inovacijas šalies bei globalioje aplinkoje, pasižyminčius entrepreneriškomis kompetencijomis, turinčius sisteminį požiūrį, analitinį bei kūrybinį mąstymą.

Programa remiasi Europos Komisijos patvirtintu The Entrepreneurship Competence Framework “EntreComp” 15 verslumo kompetencijų ugdymo modeliu, sėkmingai išbandytu „EQ-Thinking“ modeliu (Patirk-Kurk-Veik), mentorystės modeliu, studentams dalyvaujant asmeninio augimo programoje. Studijos organizuojamos kiekvieną semestrą įgyvendinant praktinį projektą, dirbant tarpdisciplininėse komandose strateginėje socialinėje universitetų, verslo ir vietos bendruomenės partnerystėje, pagrįstoje ilgalaikėmis ir kryptingomis pastangomis bei bandymais išspręsti įvairias socialines, ekonomines, mokslo ar technologines problemas. Programa bus organizuojama kartu su “Junior Achievement” ir virš 80 partnerinių ir socialinių organizacijų.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121LX076
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Verslas
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (3)
  • Programos apimtis kreditais: 180
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados