Sporto studijos

Sporto studijos studijų programos tikslas – parengti plačios erudicijos, kompetentingą, pasitikintį savimi, lyderiaujantį, šiuolaikišką sporto trenerį, gebantį kurti sportininkui patrauklią motyvuojančią aplinką, išmanantį pozityvių tarpasmeninių santykių raišką sporte, analizuojantį savo veiklą ir veikloje taikantį naujausias mokslo žinias, išmanantį inovatyvius ugdymo metodus bei technologijas, atsakingą už visuomenės gyvenimo pažangą ir plėtrą per sportą nuo vaikų iki olimpinių čempionų sporto bakalaurą, novatorišką pasiekimų sporto trenerį.

Ši studijų programa – unikali Lietuvoje:

 • Nauja VDU trenerių rengimo koncepcija, kuri remiasi Amerikos sporto švietimo programos (angl. American Sport Education Program) nuostatomis ir pasižymi plačiu universitetiniu išsilavinimu, tvirtu, pažangiu ir patikimu sporto mokslu
 • Užskaitomos aukšto sportinio meistriškumo kompetencijos
 • Individualizuota studentų treniravimo praktika integruojant studentus į sporto komandas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir profesionalaus sporto komandomis 
 • Galimybė atlikti treniravimo praktikas Lietuvos ar užsienio šalių sporto centruose
 • Alternatyvūs pasirenkami trenerio kvalifikaciją pagilinantys bei papildantys sporto studijų dalykai
 • Galimybė pasirinkti Kauno „Žalgirio“ trenerių rengimo koncepcijos gilinamąsias studijas
 • Plačios galimybės atlikti mokslinius tyrimus pažangioje, inovatyvioje Judesio stebėjimo laboratorijoje
 • Dėstytojai – žymūs šalies ir užsienio dėstytojai bei garsūs treneriai-praktikai
 • Užsienio kalbų, verslumo, kūrybingumo, medijų ir IT raštingumo, kritinio mąstymo ir kitų gebėjimų ugdymas vienuose moderniausių centrų ir laboratorijų

 • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
 • Valstybinis kodas: 6121RX005
 • Studijų krypčių grupė: Sportas (R)
 • Studijų kryptis: Pasiekimų sportas
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Sporto bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota (Akreditavimo įsakymas)
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas ir Vilnius