Muzikos edukologija

Studijų programa skirta parengti kompetentingą muzikos edukologą, tyrėją, lyderį, įgijusį fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais grindžiamų muzikinio ugdymo(si) srities žinių, muzikinės raiškos, meninės lyderystės ir vadybos kompetencijų, gebantį įrodymais grįsti bei tobulinti formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo praktiką.

  • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
  • Valstybinis kodas: 6211MX047
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Edukologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: 2
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Vykdymo vieta: Kaunas ir Vilnius