Biotechnologija ir farmacinė analizė

Programos tikslas yra paruošti aukštos kvalifikacijos biotechnologijos specialistus, išmanančius biotech-nologijas ir farmacinę analizę, gebančius vystyti, optimizuoti ir diegti fermentacijos procesus, genų inžinerijos technologijas, analizuoti ir optimizuoti atskyrimo ir gryninimo procesus, gebančius tinkamai atlikti analičių kokybinį ir kiekybinį įvertinimą, ar tęsti studijas doktorantūroje.

  • Akademinis padalinys: Gamtos mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211FX022
  • Studijų krypčių grupė: Technologijų mokslai (F)
  • Studijų kryptis: Biotechnologijos
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120