Viešasis administravimas (nuo 2020 m.)

„Viešasis administravimas“ – studijų programa, siekiantiems reikšmingos visuomenei ir valstybei veiklos, dirbant viešajame sektoriuje, tampant viešosios politikos, viešojo valdymo ir administravimo profesionalais.

Tai vienintelė Lietuvoje bakalauro studijų programa, suteikianti lygiavertį viešojo administravimo ir politikos krypčių išsilavinimą, patvirtinamą dvigubos kvalifikacijos diplomu.

#Valstybė #Valdžia #Vyriausybė #Seimas #Valdymas #Lyderis #ViešasisSektorius #Savivalda #NVO #Politika #Pokyčiai

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6122LJ001
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L), Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Viešasis administravimas ir politikos mokslai
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Viešojo administravimo ir socialinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Vykdymo vieta: Kaunas