Viešasis administravimas (nuo 2020 m.)

Programos tikslas – paruošti aukštos kvalifikacijos viešojo administravimo ir politikos specialistus, gebančius kūrybiškai taikyti studijų metu įgytas kompetencijas ir atsakingai bei veiksmingai tarnauti valstybei ir visuomenei. Baigus programą suteikiamas dviejų studijų krypčių (viešojo administravimo ir politikos) kvalifikacinis laipsnis. Programa orientuota į lygiavertį politikos ir viešojo administravimo teorijos bei praktikos išmanymą, platesnį tarnybos visuomenei ir valstybei įvairiuose politiniuose ir organizaciniuose kontekstuose supratimą, veiksmingos ir atsakingos pilietinės veiklos nuostatų formavimą.

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6122LJ001
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L), Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Viešasis administravimas ir politikos mokslai
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Viešojo administravimo ir socialinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Vykdymo vieta: Kaunas