Transporto ir logistikos inžinerija (priėmimas nevykdomas)

Transportas ir logistika yra svarbios, sparčiai besivystančios šalies ūkio šakos, apimančios krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis tiek tarptautiniais, tiek vidaus maršrutais, krovinių krovos darbus, sandėliavimą. Studijų programa skirta parengti bakalaurus, išmanančius transporto ir logistikos sistemos struktūrą, transporto ir logistikos priemonių, technologinių įrenginių bei jų elementų konstrukcinius ir projektavimo principus, gebančius parinkti eksploatavimo, diagnostikos ir remonto būdus bei metodus, sprendžiančius energinio transporto ir logistikos sektoriaus efektyvumo didinimo, aplinkos  taršos mažinimo problemas.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121EX027
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Transporto inžinerija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: 4 m.
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų bakalauras
  • Vykdymo vieta: Kaunas