Profesijos edukologija

Studijų programa skirta profesijos mokytojų (pedagogų) profesinio ugdymo turinio ir didaktikos tobulinimo studijoms. Studentai plėtoja naujausias pedagogikos, andragogikos, psichologijos ir susijusių mokslų teorijas, ugdosi specialiuosius gebėjimus profesionaliai, kūrybiškai projektuoti profesinio ugdymo turinį, pagrįstą profesinės veiklos ir edukacinių technologijų inovacijomis, profesijos mokymo didaktikos principais, mokslo tiriamąja veikla ir nuolatiniu mokymusi.

  • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
  • Valstybinis kodas: 6211MX023
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Edukologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų magistras