Kaimo plėtros administravimas

Kaimo plėtros administravimo studijų programos būtinumą sąlygoja sparčiai besiplėtojanti kaimo plėtros politika ES ir Lietuvoje, globaliai vykstančios socialinės, ekonominės, technologinės ir kultūrinės transformacijos įtakojančios kokybinius ir kiekybinius kaimo vietovių pokyčius. Kaimo plėtros viešojo administravimo sistemoje vyksta kaimo plėtros administravimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių bei kitų viešųjų institucijų plėtra ir veiklos pertvarkymai. Šiems instituciniams pokyčiams valdyti reikalingi pagal šiuolaikinius kaimo plėtros principus ir metodus dirbantys aukštos kvalifikacijos universitetinio lygmens viešojo administravimo magistrai, kurie inovatyviais, moksliniais ir taikomaisiais tyrimais pagrindžia sprendimus, turi gilų teorinių žinių ir specialiųjų gebėjimų, yra pasiruošę savarankiškai ir profesionaliai spręsti kaimo plėtros viešojo administravimo ir valdymo problemas.
Studijų programos pagrindinis tikslas – parengti moksliniam ir praktiniam darbui aukščiausios kvalifikacijos kaimo plėtros administratorius, suteikiant teorinių ir analitinių viešojo administravimo žinių, ugdant mokslinių tyrimų, kaimo vystymosi politikos ir strateginio valdymo sprendimų formavimui ir įgyvendinimui būtinus gebėjimus.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX054
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Viešasis administravimas
  • Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120