Žemės ūkio verslo vadyba

Žemės ūkio verslo vadybos magistratūros studijų programa orientuota į aukščiausiojo lygio žemės ūkio verslo vadybininkų ir karjeros specialistų, gebančių perimti naujausią verslo pasaulio patirtį, vykdyti taikomuosius tyrimus, analizuoti ir priimti atsakingus sprendimus žemės ūkio ir jo infrastruktūros organizacijų strateginėje vadyboje, rengimą.
Studijų programos tikslas – parengti vadybiniam darbui žemės ūkio verslo ir jo infrastruktūros organizacijose vadybos krypties magistrus, gebančius pagrįsti, priimti ir įgyvendinti šio verslo vystymo sprendimus atsižvelgiant į žemės ūkio ypatumus ir įvertinant didėjančio dinamiškumo, neapibrėžtumo, globalumo ir klimato kaitos sąlygas.
Baigę šią programą absolventai gebės vykdyti mokslinius tyrimus, atlikti verslo subjektų funkcionavimo sąlygų, būdų ir formų, kuriamų struktūrų ir procesų bei taikomų priemonių ekonominį ir vadybinį vertinimą, tirti ir prognozuoti verslo tendencijas, formuoti verslo strategijas.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX056
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Vadyba
  • Studijų forma: ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: (I – nuotolinės savaitgalinės studijos) (I – 3 m.)
  • Programos apimtis kreditais: 120