Verslo logistika

Intensyviai plėtojant tarptautinius santykius ir sparčiai keičiantis inovacijomis, prekių ir paslaugų mainuose ypač svarbūs tampa logistiniai sprendimai bei logistinių įmonių plėtra. Lietuvoje logistikos sritis užima gan didelę ūkio dalį. Lietuvos vežėjai ir ekspeditoriai yra žinomi ir vertinami toli už Lietuvos ribų. Lietuvoje vykdomi dideli projektai, stiprinantys Lietuvos logistikos potencialą ir galimybes. Verslo įmonėms (agroverslo, pramonės, prekybos), vykdomiems projektams koordinuoti reikalingi kompetentingi logistikos vadovai. Verslo logistikos programos absolventai gebės dirbti logistikos vadovais, kuriems keliamas reikalavimas valdyti verslo įmonių logistinius procesus, apimančius tiek materialinių vertybių judėjimą, tiek ir su juo susijusius informacinius srautus. Studijų programos tikslas - parengti verslo magistrus, gebančius kūrybiškai taikyti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus, priimant inovatyvius verslo logistikos tobulinimo ir plėtojimo sprendimus bei juos įgyvendinant intensyviai kintančios verslo aplinkos sąlygomis.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX055
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Verslas
  • Studijų trukmė: 1,5 m. (NL), 2 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 90