Verslo logistika

Studijų programos tikslas – parengti verslo magistrus, gebančius kūrybiškai taikyti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus, priimant inovatyvius verslo logistikos tobulinimo ir plėtojimo sprendimus bei juos įgyvendinant intensyviai kintančios verslo aplinkos sąlygomis.
Baigę šią programą absolventai gebės kurti savo verslą bei dirbti logistikos padalinių vadovais, kuriems keliamas reikalavimas valdyti verslo įmonių logistinius procesus, apimančius tiek materialinių vertybių judėjimą, tiek ir su juo susijusius informacinius srautus.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX055
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Verslas
  • Studijų forma: ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: I – 2 m. (I – nuotolinės savaitgalinės studijos.)
  • Programos apimtis kreditais: 90