Apskaita ir finansai

Studijų programos pagrindinis tikslas - ugdyti strateginį ir holistinį mąstymą bei specialiuosius gebėjimus, reikalingus priimti finansų valdymo sprendimus organizacijose, kurti ir diegti finansų valdymo inovacijas, atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus. Jungiantis įmonėms, formuojantis naujiems verslo dariniams nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, diegiant naujus finansų valdymo instrumentus, didėja poreikis aukštos kvalifikacijos finansų vadovų, išmanančių naujausias finansų valdymo teorijas ir modelius, tarpdisciplininių tyrimų metodus, gebančių juos taikyti finansams valdyti ir strateginiams finansų valdymo sprendimams priimti dinamiškoje aplinkoje veikiančiose organizacijose, pasiruošusių atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, kurti ir diegti finansų valdymo inovacijas.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX053
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Finansai
  • Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 metai (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120