Apskaita ir finansai

Studijų programos tikslas – ugdyti strateginį ir holistinį mąstymą bei specialiuosius gebėjimus, reikalingus priimti finansų valdymo sprendimus organizacijose, kurti ir diegti finansų valdymo inovacijas, atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus. Baigę šią programą absolventai gebės taikyti naujausias finansų teorijas ir modelius strateginiams finansų valdymo sprendimams priimti dinamiškoje aplinkoje veikiančiose organizacijose, vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, kurti ir diegti finansų valdymo inovacijas.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX053
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Finansai
  • Studijų forma: ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: (I – nuotolinės savaitgalinės studijos) (I – 3 m.)
  • Programos apimtis kreditais: 120