Žemės ūkio ekonomika

Studijų programos tikslas – ugdyti aukštos kvalifikacijos ekonomistus, suteikiant žinių apie ekonomines žemės ūkio, apdirbamosios maisto ir pluošto gamybos bei bioenergetikos sistemas ir ugdant gebėjimus, reikalingus profesinėje veikloje sprendžiant teorines ir praktines ekonomikos problemas kintančiomis žemės ūkio, maisto, pluošto ir bioenergetikos produktų gamybos, rinkų ir žemės ūkio ir kaimo vystymosi politikos sąlygomis ar tęsiant ekonomikos ir susijusių krypčių studijas ir tyrimus doktorantūroje.
Baigę šią programą absolventai gebės ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti žemės ūkio, maisto, pluošto ir bioenergijos produktų gamybos bei paskirstymo verslo ir politikos sprendimus, vertinti ir prognozuoti gamybos, rinkos bei investavimo riziką, inicijuoti ir diegti inovacijas vystant konkurencingą ir socialiai atsakingą verslą, vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX067
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Ekonomika
  • Studijų forma: ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: (I – nuotolinės savaitgalinės studijos) (I – 3 m.)
  • Programos apimtis kreditais: 120