Žemės ūkio mechanikos inžinerija

Magistras – tai plataus akiračio, gilias profesines kompetencijas bei tyrimų pagrindus įgijęs kvalifikuotas specialistas. Šios veiklos vykdymas reikalauja ekspertinio žinių lygmens. Įgytos žinios bei įgūdžiai leis jums analizuoti mašinų dinamikos, mašinų patikimumo, daryti racionalius efektyvaus žemės ūkio technikos tobulinimo, darbingumo palaikymo ir naudojimo sprendimus kompetencijos ir eksperimentinių tyrimų atlikimo pagrindu. Studijuodami Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programą naudodamiesi mechanikos bei informatikos mokslų pasiekimais: pažinsite mechanikos mokslo pasiekimus, gebėsite projektuoti šiuolaikiška programine įranga, gebėsite panaudoti šiuolaikinių matavimų metodus ir priemones, įgysite įgūdžių analizuoti matematinės statistikos metodais bei modeliuoti mechaninius procesus, o taip pat planuoti bei atlikti eksperimentinius tyrimus. Per pasirenkamuosius taikomuosius studijų programos dalykus galėsite specializuotis mechanikos inžinerijos, transporto ir jėgos mašinų inžinerijos, žemės ūkio mašinų inžinerijos ir gamybos ir laikymo stacionarių technologijų inžinerijos kryptyse.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Inžinerijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211EX029
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Mechanikos inžinerija
  • Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120