Žemės ūkio inžinerija ir vadyba

Studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba skirta parengti aukštos kvalifikacijos bendrosios inžinerijos studijų krypties magistrą moksliniu, metodologiniu ir praktiniu požiūriais pasirengusį savarankiškai ir kūrybiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, skirtus inžinerinio ir vadybinio pobūdžio problemoms spręsti kintančioje žemės ūkio bei kitų ūkio sričių įmonių veikloje, apjungiant aplinkosaugos inžinerijos ir vadybos, ergonominius, saugos inžinerijos ir profesinės rizikos valdymo, visuotinės kokybės vadybos ir verslo valdymo aspektus. Įgyjama organizacinių, veiklos analizės ir jos rezultatų pristatymo gebėjimų, suteikiančių magistrui lanksčias galimybes integruotis į rinką arba tęsti studijas doktorantūroje.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Inžinerijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211EX026
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
  • Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų magistras